05 december 2007

Aankondiging - Aankondiging - Aankondiging


De Vlaamse Jongeren Westland bekennen zich aan te sluiten tot de overkoepelende organisatie N-SA. Vanaf heden worden alle berichten en teksten geplaatst op de nieuwe N-SAblog. Onder de leus "Eendracht maakt macht!" strijden wij voortaan verder voor een Nieuw-Solidaristisch Vlaanderen! De VJW / N-SA, groots in gedachte, sterk in idealen en klaar voor de strijd!!!

Een volk moet strijden als het leven wil ...

01 december 2007

15 DECEMBER: FAKKELTOCHT AMNESTIE te Roeselare!


Ook dit jaar wordt een fakkeltocht georganiseerd voor amnestie en tegen de vervolging van nationalisten.
Op 15 december weerklinkt niet enkel protest tegen de onrechtvaardige en misdadige repressie na de Tweede Wereldoorlog, die de bedoeling had het Vlaams-nationalisme volledig uit te roeien met tientallen doodstraffen, duizenden beroepsverboden, duizenden jarenlange gevangenisstraffen.
Op 15 december weerklinkt ook een protest tegen de juridische vervolging van nationalisten bij ons in Vlaanderen en de rest van Europa omwille van het verkondigen van hun mening of het plegen van politiek geïnspireerde acties.
Op 15 december weerklinkt opnieuw de stem van vermoordde nationalisten, vermoord door een politiekogel. De stem van een Vlaams-nationalist als Herman Van den Reeck, vermoord in 1920 door een Belgische politiekogel; de stem van een Europees nationalist als Sebastien Deyzieu, vermoord door de Franse politie in 1994.

12 november 2007


IVde FEEST VAN DE IDENTITEIT / FETE DE L’IDENTITE
1 December 2007 in Kasteel Coloma te Sint-Pieters-Leeuw

DE REBELSE GEEST / L’ESPRIT REBELLE
In dienst van de identiteit
Rebellie daagt uit en contesteert, maar draagt ook de vitaliteit van de jeugd in zich. Identiteit is voor ons de belangrijktse waarde.

Ontvangst vanaf 12u30
14u : Opening en introductie van het thema - Georges HUPIN
Voorstelling van de sprekers - Lionel FRANC
14u : «Rebelse figuren doorheen de geschiedenis» - Charles PIERRE
14u35 : « De rebellie van de middenklassen » - Pierre d’ANS

14u55 : « Rebelse denk- en handelpistes »
- « De tegeninformatie als rebelse daad » Jean-Charles VAN ZEE
- « De traditionele familie rebelleert tegen de subversie » Alain ESCADA
- « Voor een sociale wedergeboorte, rebellie tegen het profitariaat » Pascal CUMS
- « De Euro-Russische as als rebellie tegen de Atlantistische dominantie » Kris ROMAN
(in Nederlands)
- Animatie et moderatie (en vertaling) : Robert STEUCKERS
----------------------------------------------------------------------------------------------------

15u30 : Pauze
16u00 : Onderscheidingen voor verdienstelijke militanten
----------------------------------------------------------------------------------------------------

16u15 : Ronde tafel « Drie rebelse wegen »
16u15 Alain SORAL
16u45 Hervé VAN LAETHEM
17u15 Eddy HERMY (in Nederlands)
Animatie en moderatie (en vertaling) : Robert STEUCKERS
----------------------------------------------------------------------------------------------------

17u45 : Slot
Ideologische en strategische besluiten : Pierre VIAL
Pratische en tactische besluiten: Hervé VAN LAETHEM


De meeste uiteenzettingen zijn in het Frans maar er wordt vertaling voorzien.
Kasteel Coloma : J. De Pauw straat nr.25 in Sint-Pieters-LeeuwRoute : Op de Brusselse westelijke ring, uitrit 16 nemen richting St. Pieters-Leeuw (Het kasteel staat aangeduid met pijlen, wit op bruin) of, aan het Brusselse Zuidstation, bus H nemen (deze stopt op de hoek van de J. De Pauw straat).


01 november 2007

4 november: manifestatie ter herdenking slachtoffers islamistisch extremisme

In samenwerking met de DPNI, Nation en De Solidaristen

Afspraakpunt : Basiliek van Koekelberg, ingang aan de Keizer Karellaan om 14u00.
Islamistische extremisten hebben in de loop der eeuwen al veel bloed aan hun handen laten kleven. Bekend is de Genocide op het Armeense volk door het Ottomaanse Rijk in 1915.
In onze hedendaagse geschiedenis kennen we ook nog:
- de slachtpartijen op het Servische volk in de Servische provincie Kosovo, gepleegd door de Albanese Kosovaren;
- de slachtpartijen op Servische volk in Bosnië;
- de slachtpartijen op het Russische volk in Tsjetsjenië, gepleegd door Tsjetsjeense extremisten;
- de moordpartij op Russische kinderen in de lagere school van Beslan, gepleegd door Tsjetsjeense extremisten;
- de moord op Theo Van Gogh;
- de moord op Pim Fortuyn;
Het is onze plicht om alle Europese slachtoffers van islamistisch (en ander) extremisme te herdenken. Al deze slachtoffers stierven opdat Europa zou leven. Hun offer mag niet worden vergeten.
Daarom houdt Euro-Rus, in samenwerking met de DPNI uit Rusland, Nation en de Solidaristen een stille wake aan het herdenkingsbeeld van de Armeense Genocide, omdat dit beeld ook naar de andere Europese slachtoffers van islamistisch extremisme verwijst.
Opmerkelijk is het feit dat het islamistisch extremisme steeds (financieel) kan verbonden worden met het internationale grootkapitaal. Dit extremisme wordt vandaag de dag door de Amerikaanse regering gesteund met als doel Europa te verdelen en te verzwakken.
We willen duidelijk stellen dat geen actie gevoerd wordt tegen de (redelijke) islam. De gewone moslim betaalt eveneens de prijs voor wat de extremisten uitvoeren.
Russische Mars
Op 4 november komen in Rusland verschillende nationalistische organisaties op straat onder de gemeenschappelijke noemer “Russische Mars”. Deze actie in Brussel vindt plaats in samenwerking met onze Russische strijdmakkers, waaronder voornamelijk de DPNI.

Koepelorganisatie Nieuw-Solidaristisch Alternatief, NSA
Euro-Rus maakt samen met Jongeren Aktief en de VJW deel uit van de koepelorganisatie NSA, gekend onder de naam "de solidaristen".

http://eurorus.altermedia.info/
http://www.nation.be

Foto's demo 21 oktober!


31 oktober 2007

Aisha naar LDD...


24 oktober 2007

Nieuw propagandamateriaal!

VJW heeft 5 nieuwe varianten propaganda-zelfklevers!

Goede kwaliteit, op vinyl, kleurvast.

14,5cm op 9,5 cm.

Slechts 4 euro voor pakketjes van 20 stuks, van elk van de 5 varianten 4 stuks!

(Portkosten niet inbegrepen). Te bestellen bij VJW!!!


23 oktober 2007

Eerste betoging VJW: succes!

Zondag 21 oktober vond in Brugge de ereste demo plaats georganiseerd door de Vlaamse Jongeren Westland. Een 60-tal VJW militanten kreeg de steun van een delegatie van het Gentse KVHV, een groep militanten van Jeune Nation, een aantal militanten van het recent opgerichtte VJN en nog een aantal onafhankelijke sympathisanten. Alles samen een kleine 100 militanten. Voor het eerst sinds een aantal jaren was er opnieuw een nationaal-revolutionair gezinde demonstratie in Vlaanderen! En het zal zeker niet de laatste zijn. Verheugend was het vast te stellen dat her en der de demonstranten bijval genoten van het publiek langs het parcours.


Onze demonstratie ging door onder het motto "Eigen Volk Eerst". Vooral de sociale en anti-identitaire gevolgen van de kapitalistische globalisering en liberalisering van de economie werden aan de kaak gesteld. Na afloop werden de kelen gesmeerd. Onze demonstratie verliep zonder incidenten. Enkele marginalen van extreem-links pluimage dachten enkele deelnemers van onze betoging achteraf in de binnenstad te kunnen intimideren, het is hen slecht bekomen.

Hieronder een sfeerbeeld. Meer foto's volgen ongetwijfeld nog. Het bestuur van VJW wenst de mensen van KVHV-Gent, Jeune Nation en de Nederlandse kameraden te bedanken.19 oktober 2007

ZONDAG 21 OKT: BETOGING 'EIGEN VOLK EERST'NU ZONDAG: BETOGING 'EIGEN VOLK EERST'

Op zondag 21 oktober om 15u. organiseren de Vlaamse Jongeren Westland onder de koepel van het Nieuw Solidaristisch Alternatief een protestmanifestatie te Brugge.
Dit onder de slogan Eigen Volk Eerst!

Wij protesteren als nationaal-democraten tegen de stijgende armoede en het dualisme onder de eigen bevolking. Wij stellen daarbij vast dat de heersende politieke kaste er niet in slaagt om dit land te regeren en dat zij niet uit de politieke crisis kan geraken die reeds duurt sinds 10 juni 2007. Voorts protesteren wij tegen de wil van de regeringsonderhandelaars om opnieuw vreemdelingen in te voeren via een systeem van werkkaarten, dit onder druk van werkgeversorganisaties. Voor ons is gastarbeid een vorm van mensenhandel.
Daarnaast protesteren wij tegen de sluipende regularisatie van vreemdelingen die op stapel staat en de toenemende criminaliteit in West-Vlaanderen tengevolge van de immigratiechaos, dit terwijl de provincie er vooralsnog meer van gespaard bleef dan de rest van Vlaanderen.

De betoging start om 15u. op ’t Zand te Brugge. Er wordt verzameld aan de noordkant van het plein. Na ontbinding van de betoging is er een toespraak op het Jan van Eyckplein.

08 oktober 2007

12 oktober: Axie tegen het kapitalistenbal!


Op vrijdag 12 oktober meent de organisatie CNE, 'Centre for a New Europe' haar jaarlijks 'Capitalist Ball' te moeten organiseren. Daarop vinden industriëlen, bankiers, politici en academici elkaar terug om te overleggen hoe ze Europa verder sociaal en identitair kunnen ontmantelen ten voordele van het liberaal extremisme en haar kapitalistische globalisering. Het hoeft geen betoog dat elk nationalistisch denkend persoon tegen een dergelijk evenement gekant is. Eén van de initiatiefnemers is de Vlaamse (of moeten we zeggen Amerikaanse?) journalist-publicist Paul Beliën, de man die graag te koop loopt met zijn connecties in de USA en die een tijdlang aanschurkte tegen het Vlaams Belang met de bedoeling deze partij volledig om te vormen tot een pro-Amerikaanse ultraliberale rechtse partij. Op het kapitalistenbal worden gewone werkmensen uiteraard niet direct verwacht... Jeune Nation, de jongerenorganisatie van onze kameraden 'Nation' organiseren daarom op 12 oktober een protestactie tegen de feestende kapitalistenkliek. Wij steunen hun protest ten volle!

07 oktober 2007

Amerikaanse bedrijven moedigen pesterijen aan!

Onderzoek uit het Journal of Management studies, dat geleid werd door Pamela Lutgen-Sandvik, hoogleraar aan de universiteit van New Mexico, toont aan dat pesterijen in veel Amerikaanse bedrijven aangemoedogd en zelfs beloond wordt. In de studie worden de bedrijfsculturen in de Vernigde Staten en Scandinavië met elkaar vergeleken. Resultaat: Amerikaanse werknemers blijken anderhalf keer zo vaak gepest te worden als hun Scandinavische collega’s.

Uit haar onderzoek blijkt dat 47 procent van de Amerikaanse werknemers tenminste één negatieve ervaring per week had op het werk. In Finland is dat 24 procent en in Denemarken 16 procent. Toch is slechts 9 procent van de Amerikanen zich ervan bewust dat ze in feite met pesterijen te maken hebben! De onderzoekers concluderen mede daarom dat pesten een ‘normaal’ onderdeel van de Amerikaanse bedrijfscultuur is! De kern van het probleem is volgens de onderzoekers echter dat Amerikaanse bedrijven pesten vaak mogelijk maken, aanmoedigen en zelfs belonen. Veel bedrijven leggen immers sterke nadruk op marktwerking, individualisme en de macht van managers over de rest van de werknemers. Stuk voor stuk factoren die constructieve samenwerking in de weg staan en machtige personen binnen de organisatie in staat stellen anderen ongestraft te pesten.


Een reden te meer voor ons in Europa om een halt toe te roepen aan de liberaal-kapitalistische globalisering die het Amerikaanse sociaal-economische model over de wereld verspreidt!


Red de solidariteit, reactionairen op de barricade voor behoud België!

In dit land zijn alle waarden omgekeerde waarden, als voorbeeld neem ik de actie 'Red de solidariteit'. Hier gaat het om een oproep van intelligentsia en kunstenaars om het
behoud van de staat België te eisen. In bijna alle landen van de wereld waar er één of andere onafhankelijkheidstrijd is geweest, of waar die nu nog aan de gang is, stonden of staan de intelligentsia en de meeste kunstenaars en al wat zich verder progressief noemt achter de
onafhankelijkheidseisen. Niet zo in dit landje!

Alles wat zich hier progressief noemt wijst de onafhankelijkheid van het volk af en pleit op de meest reactionaire wijze voor het behoud van de unitaire onderdrukkingstaat. Deze mensen die zich open en progressief voordoen staan met hun eis dicht op de lijn van de Belgicistische reactionaire kliek die dezelfde bezwaren had tegen de onafhankelijkheid van Kongo. De achterliggende bezwaren tegen een onafhankelijk Kongo zijn zo ongeveer dezelfde als de bezwaren die de Red De Solidariteit actievoerders nu hebben. Men is tegen het feit dat een volk zijn eigen middelen zou moeten kunnen beheren. Men is tegen het feit dat een volk zelfbeschikkingsrecht wil. Ook in het geval van de Kongolese onafhankelijkheid was het voor iedereen duidelijk dat er een eind zou komen aan het stelen van andermans rijkdom. Gedaan met het stelen en transfereren van goederen en grondstoffen van Afrika naar België.

Transfers, het is blijkbaar een Belgische ziekte. De bende jakhalzen die het geld en de welvaart van de Kongolezen nu al decennia in hun vette beurzen stopten moesten met lege ogen zien hoe hun vette winsten en hun lucratieve postjes en baantjes nu in rook zouden opgaan. Ook zij riepen de Kongolezen op om zich niet in het avontuur te storten. Geen experimenten die de solidariteit tussen Kongolese en Belgische burgers in gevaar kon brengen zo luide het, waren we niet allemaal lid van dezelfde natie? De Belgische burgerij en vooral het koningshuis wilden die zwarte Belgen nog wel helpen om van hun grondstoffen en hun rijkdom af te komen. Die burgerij was verslaaft geraakt aan de rijkdom die van Afrika naar hier werd versleept.

Solidair verdelen was de boodschap, de zwarten zouden het werk doen en de Belgische poenpakkers zouden de moeilijke opdracht krijgen het geld onder elkaar te verdelen. Maar die Kongolezen waren jammergenoeg egoïsten die niet langer medeleven en solidariteit wilden opbrengen voor hun Belgische landgenoten. Ze gingen door met hun idiote onafhankelijkheid, ingegeven door kortzichtig eigenbelang! Was hier sprake van Eigen Volk Eerst? Dat verfoeilijke "zwarte" gedachtegoed! Hun leiders waren onverantwoordelijke separatisten, en zeker die Lumumba! Maar die heeft zijn verdiende loon gekregen. Hij werd een kopje kleiner gemaakt. Het was dan ook een collaborateur gebleken...

04 oktober 2007

4 oktober, werelddierendag...

... en dus hadden we graag een nieuwe bumpersticker voorgesteld!


02 oktober 2007

Geen integratie of assimilatie, wel remigratie


De kreet aanpassen of opkrassen is een links liberale burgerlijke boodschap! In dit land word de roep aanpassen of opkrassen door de oude linkse kerk nog altijd gezien als een racistische uitlating. Maar zelf pleiten die linksen al jaren dat men de vreemdelingen in ons land veel
betere kansen moet geven om te integreren. Wat is integreren, of wat kan integreren anders betekenen dan aanpassen? Dus het eerste gedeelte van de eis aanpassen of opkrassen stelt zelf oud en verroest links niet in vraag, integendeel ze wil al maar meer programma’s invoeren die de aanpassing soepeler kan laten verlopen.


Links stelt ook voordurend dat vreemdelingen de taal moeten leren, het heet dan dat
men die eis tot taalverwerving niet moet zien als een onderdrukking van de
vreemdelingen, maar juist als een determinerende factor in jawel de aanpassing aan de
noden van de arbeidsmarkt. Dus weeral aanpassen, dit maal ten behoeve van de arbeidsmarkt. Links is er van overtuigt dat de aanpassing van de allochtonen er zeker zal komen omdat die mensen om te overleven zich toch min of meer zullen moeten confirmeren met de eisen van de arbeidsmarkt. Maar je hebt ook nieuw links met name in Nederland de SP. Deze partij zegt het al een beetje scherper. Sterker nog, deze partij heeft al in een nota onder de titel « Gastarbeid en kapitaal » in het jaar 1983 gesteld dat bij weigering om te integreren er moest worden nagedacht over « remigratie ».


Maar zelf hier in ons land pleit de Spa met steeds meer hardnekkigheid voor het
verplicht inburgeren. De liberale aanhangwagen van de Spa met name Spirit doet daar nog een schepje bovenop. Zij benadrukken dat de allochtone gemeenschap zelf verantwoordelijk is voor haar integratie en dat het falen van een eventuele integratie rampzalige zal zijn voor die
gemeenschap. Waaruit die rampspoed dan zal bestaan, verzwijgen de liberale sociaal democraten .


Maar is het te bout van ons om te stellen dat de burgermannetjes van links hier een onderhuidse dreiging formuleren naar de vreemdelingen. En is die dreiging niet te begrijpen als een aanpassen of opkrassen dreigement. De geschiedenis heeft geleerd dat de sociaal democraten altijd met een dubbele tong spreken. Ze hebben altijd met de tong van de arbeider gesproken, maar diezelfde tong werd ook altijd gevoed met het speeksel van het grootkapitaal
Deze werkwijze kan men hier ook weer zien, men spreekt zogezegd in het belang van
de vreemdeling, maar uiteindelijk voert men de agenda van het neoliberale establishment uit.
Het is een kafkaiaans schouwspel! Alle burgerlijke partijen waaronder de linkse hebben eigenlijk een gezamenlijke strategie ivm de vreemdelingen. Voor de burgerlijke partijen is er maar een doel, de vreemdelingen moeten zich integreren of anders zal er wat zwaaien.
Wat links eigenlijk wil is hier al aangetoond met het voorbeeld van de Nederlandse
SP, het is aanpassen of opkrassen.


Men hoopt dat men het gedeelte opkrassen niet zal moeten gebruiken omdat men er
van uitgaat dat de vreemdelingen wel zullen plooien voor de dreiging. Men kan dus stellen dat het credo aanpassen of opkrassen is ingegeven door de noden van het grootkapitaal. Het is de marsorder van het liberaal uitbuitingssysteem. En alle partijen zo wel van links als van uiterst rechts gebruiken nu dezelfde kretologie. Dit hoeft niet te verwonderen, alle burgerlijke partijen zijn verkocht aan het ultra-liberalisme. Dus is aanpassen of opkrassen geen nationalistische kreet, het is een links liberale wanhoopskreet.

Voor ons nationaal revolutionairen is deze aanpassen of opkrassen leuze dan ook niks
meer dan, een oproep tot een multiculturele maatschappij, tot het zich allen inschakelen in de westerse kapitalistische productie- en consumptiemaatschappij met allen min of meer dezelfde opvattingen over werk- en gezinsleven. Onze doelstellingen zijn echter identitair van aard.
Wij verwerpen de aanpassingsideologie. Wij laten ons niet misleiden door zo gezegde harde taal die de vreemdelingen "verplicht" zich aan te passen. Voor ons moet niemand zich assimileren, wij moeten vrijwillige remigratie stimuleren. Wij moeten de culturele hegemonie nastreven van het volk. Het grootkapitaal en de burgerlijke politieke knechten hebben ons opgezadeld met
deze ontwrichting, zij moeten gedwongen worden om onze maatschappij weer uit de chaos
te halen!


29 september 2007

Waarom wordt kapitaal meer beloond dan werk?Onlangs moesten de arbeiders van Volkswagen Vorst 20% loon inleveren. De lonen in België mogen amper meer stijgen dan het inflatiepeil. Aan de andere kant zien we dat de lonen van de topmanagers gewoonweg de lucht inschieten. Ook de beurs kent een winstexplosie, de Bel 20 steeg van 1000 punten in 1990 naar 4500 punten begin dit jaar. Ook woningen verdubbelden zowat in prijs de laatste tien jaar.

Dat kapitaal nu zo veel meer opbrengt dan arbeid is te wijten aan de globalisering,en
vooral aan de massale immigratiestromen die deze globalisering te weeg heeft
gebracht. Want inderdaad door dat landen zoals China, India en de vroegere sovjetstaten
meegezogen zijn in de kapitalistische globalisering is er een overaanbod aan
arbeidskrachten ontstaan.

Het aanbod van productiekrachten is de laatste 20 jaar gestegen van 1,5 miljard
mensen tot nu 3 miljard mensen. Doordat de nieuwe werkers niet over kapitaal beschikken en de groeilanden niet beschikken over voldoende financiële middelen is er nu een overschot aan
arbeidskrachten en een tekort aan kapitaal. Door deze discrepantie tussen kapitaal en productiekrachten moeten er nu meer productiekrachten met elkaar wedijveren voor éénzelfde hoeveelheid investeringen. Kapitaal is relatief schaars geworden in vergelijking met arbeid, en zeker met laag geschoolde arbeid. Het logische gevolg (in een puur liberalistische economie)is dat arbeid goedkoper wordt voor de internationalistisch-kapitalistische elite vanwege het overaanbod op de arbeidsmarkt. De lonen zullen de komende jaren onder druk staan en de winsten zullen nog verder stijgen. Enkel de topmanagers hun lonen blijven de pan uit swingen. Door immigratie en vrijhandel ontstaat er geleidelijk zoiets als een globale
arbeidsmarkt. Het enorme aanbod van goedkopere arbeid drukt op de prijs van die arbeid, zeker in de rijkere landen.

De veranderende verhoudingen tussen kapitaal en arbeid betekend concreet dat
werknemers door de globalisering zwakker staan in onderhandelingen met hun
werkgevers en ze zo een kleiner deel van de bedrijfskoek zullen kunnen in de wacht
slepen. Onaanvaardbaar voor ons solidaristen die daadwerkelijke bedrijfsgemeenschappen voor ogen hebben, gebaseerd op winstdeelname en medezeggingsschap.

Om het even simpel samen te vaten, invoer van vreemdelingen zet de lonen onder
druk. Het invoeren van vreemdelingen leidt er dus toe dat onze mensen minder en minder
zullen verdienen. De globale bevolking van ons land verarmt door het invoeren van vreemdelingen. Er is dus geen sprake van dat de globale bevolking van ons land voordeel uit de immigratie haalt, integendeel! Enkel de grote kapitaalbezitters worden er beter van.

Wij nationaal revolutionairen weten dat al lang, en we protesteren dan ook al heel
lang tegen de invoer van vreemde arbeidskrachten. Niet uit racistische overwegingen,maar naast identitair oogpunt ook vanuit economisch perspectief. Onze stelling werd nog eens bevestigd door Richard Freeman, professor economie aan de Amerikaanse Harvard universiteit. Deze prof heeft daar zoals alle voorstanders van de globalisering en de multiculturele maatschappij lang over gezwegen. In opdracht uiteraard van het globalistisch grootkapitaal en in het belang van het veiligstellen van de superwinsten van de multinationale bedrijven. Maar als het zo evident duidelijk is dat het invoeren van vreemde productiekrachten leidt naar verarming van de eigen bevolking, waarom pleiten dan alle partijen van het establishment voor meer invoer van vreemde arbeidskrachten?
Want inderdaad alle burgerlijke partijen pleiten voor het opnieuw invoeren van
Vreemdelingen. Deze keer geen ongeschoolde boertjes uit Turkije of Marokko die hier in de mijnen moeten komen werken, neen, het moet nu wat meer zijn. Het moeten hoog opgeleide vreemdelingen zijn, bijvoorbeeld in informatica geschoolde Indiërs of Chinezen. Dat zou prachtig zijn volgens de bourgeois, en dat heeft één bijkomend voordeel, deze mensen zijn “zo vlot integreerbaar”. Naar het schijnt… Door het invoeren van deze hoogopgeleiden wordt eerder gesteld de druk op onze eigen mensen verhoogd. Deze keer zijn het de middenkaders die jobs en loon zullen mogen inleveren!

Waarop wij kunnen besluiten dat de huidige burgerlijke partijen geen bal geven om de
welvaart en het geluk van de eigen bevolking maar integendeel uitsluiten optreden in
het belang van de kapitaalbezitters en de woekeraars. Zelfs sommige nationalisten pleiten voor het invoeren van hoog opgeleiden. Ze zouden er graag 10000 per jaar zien ingevoerd (economisch congres VB). Allemaal ter meerdere glorie van het neoconservatief en/of neoliberaal ideaal. Dat neoconservatief gedachtegoed zal de slogan « Eigen Volk Eerst » tot een lachertje maken. Dergelijke figuren willen Vlaanderen onafhankelijk enkel en alleen om de "Vlaamse" leden van het internationalistisch grootkapitaal nog meer winsten te laten boeken. Ten koste van ons eigen volk. Tenzij men het neoconservatisme en neoliberalisme dumpt! En men aansluiting zoekt bij een nieuwe denkstroming die oplossingen aanreikt voor de problemen van de 21ste eeuw, solidaristische en identitaire oplossingen!
25 september 2007

Aanslag op la Maioun!

La Maioun is het sociaal-cultureel lokaal van de Jeunesses Identitaires in het Zuid-Franse Nice. De lokale JI-werking heeft er haar thuisbasis en verdedigt er de Nissart-identiteit. Daarmee hebben de JI zich heel wat vijanden op de hals gehaald: vreemdelingen, Franse patriotten en hartstochtelijke republikeinen die zweren bij "la patrie une et indivisible", (extreem-)links, bourgeois en yuppies, ze zijn ontelbaar... In het voorbije weekend hebben onbekende tegenstanders van de JI getracht brand te stichten in het lokaal Maioun met een molotovcocktail. Allicht in naam van de democratie... VJW verklaart zich solidair met JI-Nice!http://www.la-maioun.com/

24 september 2007

Coveliers, een rechts-liberale luis in de pels?


"Ik heb tijdens mijn werkzaamheden in de commissie veiligheidsdiensten documenten kunnen inkijken die overduidelijk aantonen dat de VMO betrokken was bij de moorddadige aanslagen van de Bende van Nijvel. De VMO was in mijn ogen een terreurorganisatie
Als ik u vanavond de banden die het Vlaams Blok altijd heeft gehad met deze terreur organisatie kom aantonen dan is het vooral om de mensen te waarschuwen tegen het gewelddadig karakter van deze partij. En vooral wil ik waarschuwen voor de vele ex VMO leden die deel uitmaken van deze extreem rechtse partij. Wij moeten de democratie beschermen tegen deze mensen."


Woorden die jaren geleden werden uitgesproken door mijnheer Coveliers op een meeting van de Oostendse VLD afdeling. Vandaag in de krant. In deze tijden is Coveliers een graag geziene gast op rechts-nationalistische meetings bij het VB en aanverwanten, waaronder een anti-islambetoging in het voorbije weekend waar hij de aanwezige militanten toesprak.


23 september 2007

15 september 2007

SIOE steunt israëlisch imperialisme?De organisatie SIOE die plots vanuit het niets opdook om op 11 september jongstleden een betoging te organiseren tegen de islamisering van Europa kan haar zionistische (en dus imperialistische) sympathieën blijkbaar niet verstoppen. Op haar webstek heeft de belgische tak van deze door neocons, zionisten, Atlantisten en andere tisten opgezette sinistere organisatie de onderstaande foto geplaatst:

Het zou gaan om twee Duitse deelnemers aan de anti-islambetoging, al blijken de sympathieën en loyaliteiten van de twee duidelijk niet zozeer bij het Duitse volk en onze Europese beschaving te liggen maar wel bij de Europese Unie (instrument van de Atlantistische plutocraten om Europa politiek zwak en verdeeld te houden) alsook bij het oorlogszuchtige imperialistische staatje Israël, een land dat door warhoofden soms als "voorpost van de westerse beschaving" wordt betiteld.
Is het toeval dat een organisatie als SIOE plots opduikt uit het niets, enkele maanden nadat in het Europees Parlement de organisatie "European Friends of Israël" (EFI) werd gesticht?
Is het toeval dat de rechts-liberaal Coveliers als advocaat van de organisatoren op 11/09 ook prominent lid zou zijn van EFI?
De indruk blijft bij ons althans zeer sterk dat achter dit goedkope anti-islamisme niets anders schuilgaat dan propaganda voor de (westerse) multiculmaatschappij (waar de islamwereld zich van afkeert) en de omvorming van politiek rechts in Europa naar neoconservatief Amerikaans model. Van deze boer geen eieren!

13 september 2007

Nieuwe CD van STANDRECHT!

Standrecht - Zwart als Ravenveren

Standrecht is terug en verrast Nederland en Vlaanderen met 14 volledig nieuwe Nederlandstalige nummers! Standrecht verwierf bij vriend en vijand bekendheid met snelle punkrock nummers als “Naar walhalla” en “Spreek Nederlands, lul” maar slaat nu een toegankelijker, akoestisch pad in!

Op dit, alweer 5e studio album van de band, brengt Standrecht een zeer gevarieerd aantal liedjes ten gehore. Van een aantal snelle folkrock nummers als “Lekker dingen kopen” en “Homo sapiens passivus” tot onvervalste meezingers als “Wodan’s dochter” en “Horen zien en zwijgen”. Ook enkele traditionele liederen uit het eigen vaderlandse muzikale erfgoed, zoals “Wij zijn bereid” en “Het Geuzenlied” (uit de tijd van de 80-jarige oorlog), sieren deze plaat. Verder staan er een aantal prachtige ballades op de plaat, ondermeer “Zwart als Ravenveren” en “Blijf met je klauwen van mijn land”.

De teksten zijn zoals altijd messcherp en erg origineel! Teksten over de multiculturele dictatuur, de decadente consumptiemaatschappij en weg met onszelf mentaliteit zetten de toon voor deze plaat. Maar zeker zullen ook de heidense thema’s en de traditionele nummers hun bijdrage leveren tot kennis over Nederlands en Vlaanderens erfgoed, wat in deze tijd helaas door velen verkwanseld, vergeten en uit onwetendheid verafschuwd wordt.

Of zoals Fenris postorder “Zwart als Ravenveren” omschreef:
“Het resultaat mag gerust een openbaring worden genoemd! Prachtige, toegankelijke liederen met sterk doordachte teksten, mooie bewerkingen van traditionele liederen en onvervalste danskrakers.”

De CD zit in een prachtig digipack opgesierd met het overbekende tekenwerk van Standrecht’s huiskunstenaar Rudolf Vogels. Alle teksten staan duidelijk leesbaar in het boekje, evenals enkele groepsfoto’s die genomen zijn tijdens Standrecht’s eerste akoestische optreden in de openlucht ergens in Noord-Brabant
Te bestellen bij:
http://www.fenris-postorder.com/
Titels
1 Zwart als Ravenveren
2 Land van ketters en rebellen
3 Vlaamse dodendans
4 Wodan’s dochter (de Walkure)
5 Geuzenlied
6 Wij zijn bereid
7 Blijf me je klauwen van mijn land
8 Lekker dingen kopen
9 Ruim baan gij volkeren waar wij gaan
10 Het lied van koppelstock
11 Homo sapiëns passivus
12 Horen, zien en zwijgen
13 1899-1902 Boerenoorlog
14 Voor het vaderland

12 september 2007

Samenkomst Vlaamse Jongeren Noordland!


Zaterdag 15 september 2007: militantenvergadering van de Vlaamse Jongeren Noordland!

Om 17u. in het lokaal van VJN in Tienen.

VJW wenst de jonge garde van VJN veel succes toe met hun pas opgestarte werking. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met ons of uiteraard rechtstreeks met VJN zelf!
EUROPA - JEUGD - REVOLUTIE
08 september 2007

Aankondiging! Eerste Meeting van het NSABent u iemand die walgt van het cynisme en de geldzucht dat de huidige politieke partijen drijft? Wilt u de huidige politieke klasse vervangen door een Nationaal-Democratische volksmacht? Bent u bereid om te strijden tegen het afbreken en vernietigen van onze Vlaamse welvaartstaat? Bent u klaar om weerwerk te bieden aan de heersende Belgische machtskaste die onze bevolking steeds maar weer wil beroven van haar welvaart? Wilt u zich inzetten om in het post-Belgische tijdperk de sociale en identitaire strijd op de voorgrond te plaatsen? Bent u iemand die zich wil verzetten tegen amerikanisering en globalisering? Bent u iemand die beseft dat massale immigratie georganiseerd en gestimuleerd wordt door het internationale grootkapitaal? Wijst u integratie af en pleit u voor een identitaire samenleving? Weet u dat de strijd tegen een bepaald geloof (de islam) een tactisch manoeuvre is van het zionisme en zijn Amerikaanse beschermheren? Wilt u niet meegesleurd worden in een imperialistische machtstrijd die Europa wordt opgedrongen om zo Amerikaanse en zionistische belangen te dienen en die uiteindelijk Europa zal meesleuren in een wereldwijd conflict? Bent u van mening dat Vlaanderen en Europa eigen bondgenoten moeten zoeken, en dat we die makkelijker op ons eigen Europees continent kunnen vinden dan in de westerse overzeese gebieden? Wilt u terug volledige vrijheid van spreken en vrijheid van organisatie? Kortom, bent u de Belgische en liberalistische dictatuur beu?

Dan is het NSA iets voor u! Kom naar de eerste meeting georganiseerd door het Nieuw-Solidaristisch Alternatief! Kom naar de meeting waarop u antwoorden krijgt!Het NSA is een koepel van verschillende organisaties die vanaf nu zullen samenwerken. Er zullen verschillende sprekers zijn die uit de samenwerkende organisaties komen en die het thema zullen toelichten. Zij zullen oproepen om een nieuw politiek activisme op te starten. Een moderne en hedendaagse invulling van het militante politieke activisme is de doelstelling!

Als u zich aangesproken voelt, kom dan zaterdag 13 oktober 2007 naar de Kapellestraat 18 te Hamme om 20u.

04 september 2007

citaat 47

"Wat wij willen? Voor vandaag diegenen helpen, die "men" nog niet ziet, maar die eens dat de eendagsvliegen afgestorven zijn, verdomd levendig zullen zijn. Wij spreken voor hen, die kunnen zwijgen en wachten, en spreken slechts voor diegenen waar het op zal aankomen, dat ze vandaag al weten dat ze niet alleen zijn."

(Karl Otto Paetel, voormalig Duits journalist en sociaalrevolutionair nationalist)02 september 2007

Amerikanisering en anti-islamisme: 2 handen op 1 buik!

De leugen van een "islamitische samenzwering" is niet ontstaan in Europa, maar "overgewaaid" vanuit Amerika en Israël. Ze is in feite al ontstaan vlak na de Zesdaagse Oorlog. Israël wil immers ook Europese steun voor zijn voortbestaan! De grootste islamofoben zijn daarom vaak van Joodse afkomst (Bat Yeor, Bernard Lewis, Leon De Winter, Robert Redekker, Henryk Broder) of zeer pro-Joodse Goijim (George Bush, Silvio Berlusconi, Filip Dewinter, Geert Wilders).

Anti-islamisme is een valstrik van de neoconservatieve rechterzijde die veelal bevolkt wordt door figuren die van links komen. De neocons zijn een synthese van verschillende ideologische strekkingen: o.a. neo-marxisme, trotskisme, zionisme, atlantisme, liberalisme. Als je mij niet gelooft, bekijk dan eens het referentiekader van de "Antideutsche". Anti-islamisme heeft alleen maar noodlottige gevolgen voor Europa: het zaait etnische en religieuze conflicten, rellen e.d. op ons continent - volgens het aloude "verdeel en heers" - en het vergiftigt verder onze cultuur door haar gelijk te stellen met de (liberale) "Westerse waardengemeenschap". Anti-islamisme is - in tegenstelling tot wat het lijkt - vooral een systeembevestigende kracht die Europa klein en verdeeld moet houden; een kleine correctie van de "open", multiculturele immigratiemaatschappij op een voor Joden hinderlijke al te uitgesproken islam; een afleidingsmanoeuvre van de tanende VS-hegemonie; enz.

Het Vlaamse Blok ageerde vroeger zéér terecht tegen de gastarbeid, zonder daar een pseudo-cultureel, pseudo-religieus karakter aan te verbinden. Gastarbeid – geografische mobiliteit van de productiefactoren - is immers zowat de “smeer” van de VS-gecentreerde wereldeconomie en de melting pot geldt als hét maatschappijmodel. Gastarbeid en de melting pot in vraag stellen, is échte maatschappijkritiek. Anti-islamisme niét. Dat alles past ook in een veel groter kader waarbij de Europese rechterzijde wordt omgeturnd naar Amerikaans (Republikeins) model. Hetzelfde geldt voor de linkerzijde, maar dan naar Democratisch model. Beide zijn quasi volledig inwisselbaar natuurlijk. Waarom zien zo weinig Europeanen dat in?


26 augustus 2007

Verscheur de ondemocratische Belgische grondwet!

Als de Vlaamse politieke elite de moed en het verstand zou hebben, dan zouden ze best bij het begin van het volgende parlementaire jaar dat begin september een aanvang neemt de opzegging aankondigen van de onhoudbare en voor Vlamingen ondemocratische Belgische grondwet. Deze grondwet verhindert dat ons volk zijn numerieke meerderheid ten volle kan laten wegen op de toekomst van Vlaanderen. De bestaande grondwet vergrendelt de vrijheid van handelen van ons volk,en is daarom niet meer werkbaar als instrument voor de ingrijpende veranderingen die er op sociaal-economisch gebied moeten gebeuren.

De Vlaamse elite moet toch eindelijk beseffen dat de belgische staat en de daarbijhorende grondwet die deze staat stuurd een rem is geworden op het verder funcioneren van onze samenleving. Dat geldt zo wel voor de pro-belgische elite, de Waalse als de Brusselse. De Vlaamse politieke elite kan maar beter de onafhankelijkheid van de staat Vlaanderen uitroepen. Want de belangentegenstellingen binnen de belgische kaste zijn zo enorm, dat men gerust mag spreken van een tijdbom die onder het federale bestel ligt. De belangen van diverse machtsgroepen in de belgische samenleving staan onder zulkdanige druk dat een hervorming van de bestaande staat België niet zal leiden tot een drukvermindering, maar er integendeel zal toe bijdragen dat de spanningen nog toenemen. Het smeermiddel dat deze belgische staat nu al meer dan 175 jaar bij elkaar houdt, namelijk geld en maatschappelijke functies zijn op. Daarom ook de discussie over een grotere vertegenwoordiging van Vlamingen in de NMBS. Maar meer machtsdeling is in belgië ondenkbaar.

Het tast het karakter van de nationale elite aan, en dus het karakter van belgië. Ook het feit dat Vlaanderen als een soort kolonie geld moet afdragen om de bestaande staat te laten overleven is nu een niet meer vol te houden optie. Het geld is op. De problemen die nu op ons afkomen, met name de vergrijzing en alle sociaal economische implicaties die dat met zich zal meebrengen zijn zo gigantisch, dat de Vlaamse elite moet kiezen voor een vlucht vooruit. De federale structuur is een rem geworden op het overleven van de Vlaamse elite, die als ze geen oplossingen kan aanreiken voor de schokgolven die door de vergrijzing zullen ontstaan zelf van de kaart zal worden geveegd. Daarom roept nu zelfs professor Senelle, die anders niet van nationalisme mag worden verdacht, nu toch op om belgië de facto totaal om te vormen. Het is een laatste poging van het establishment om toch nog een vorm van belgische samenhorigheid te laten behouden. Al was het maar door het koningshuis als bindmiddel aan te houden.

Het is een wanhoopspoging van de prof en van de elite, er is geen reddingsboei meer. De politieke kaste had verwacht dat men de problemen die op ons afkomen nog wel een tijdje in de wachtkamer kon plaatsen en men intussen leuk verder kon doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Het is een traditie die dit land al jaren ontsiert, men lost de problemen op als ze er zijn. En als men het dan niet meer kan oplossen, dan kiepert men er een lading staatshervormingen over. Maar deze keer is de situatie dermate erg dat een struisvogeltactiek niet meer aan de orde is tenzij men zijn nek kwijt wil raken. Bovenop de al gekende problemen van de vergrijzing is er nu nog een aanstormende financiële crisis bijgekomen die als een tsunami de gehele wereld overspoelt. Die financiële crisis zal onvermijdelijk uitmonden in een algehele economische crisis. Spoed is geboden, en het begin van het Vlaamse parlementaire jaar is niks te vroeg. Als de Vlaamse politieke elite de noodzakkelijke onafhankelijkheid uitroept, dan zullen alle nationalisten deze stap steunen en toejuichen. En mits het vertellen van de economische en financiële waarheid zal ook de gewone man in de straat kunnen overtuigd worden van de noodzaak van deze stap tot afscheiding.

Als de Vlaamse politieke elite nog enige geloofwaardigheid wil behouden dan moet ze optreden. De vorige Vlaamse minister president heeft zijn post verlaten om belgie te dienen, hij zal er nu al dik spijt van hebben. Als de rest van de politieke kaste ook wil ondergaan, en wil meegesleurt worden in het opengebarsten schip dat belgie noemd,dan moeten ze maar verder doen zoals ze bezig zijn. Als de bevolking (die nu nog niet al te zeer verontrust word door de implosie van ons sociale zekerheidssysteem) morgen wakker word en ze merkt dat ze financieel in haar blootje staat,dan zwaait er wat. Dan zal het gedaan zijn met de clown uit te hangen in allerlei tv proggrammas. Het vergt maar een klein beetje moed,om Vlaanderen een eigen grondwet te geven. Het oude vermolmde en daardoor onbruikbare schip belgie zal zinken. Als de Vlaamse politieke kaste niet de nodige kracht en moed heeft om het eigen volk te redden dan kunnen ze beter samen met belgie zinken. Mischien dat dat de volgende optie word. En deze optie is voor ons nationaal revolutionairen welicht wenselijker. En de Vlaamse politieke kaste kennende waarschijnlijk de meest waarschijnlijke. Want moed en Vlaamse politici, het is een onoverbrugbare tegenstelling!

23 augustus 2007

Tegen de anti-islambetoging van 11/09!

Door Washington opgezette satelietorganisaties trachten in Brussel op 11 september zoals bekend te betogen "tegen de islam". De reden waarom wij als VJW elke deelname aan die betoging weigeren, wordt door één van de organisatoren mooi aangehaald:

"Het is een Europese betoging. Een multicultureel initiatief, zo u wil. Mensen uit al de 27 lidstaten van de EU komen op 11 september bijeen in Brussel, ongeacht kleur, afkomst of religie. Wij verwachten joden, christenen, Sikhs, zwarten, blanken, hindoes, boeddhisten en ex-moslims die allemaal achter de Europese idealen staan zoals die onder meer verankerd zijn in de verschillende mensenrechtenverklaringen."
(U. Ulfkotte, Duits journalist, initiatiefnemer van de 11/09 betoging. Vraaggesprek in 't Pallieterke 22/08/2007 )

Voor VJW is het duidelijk:
1. Wij nemen niet deel aan betogingen die moeten dienen om multiculturalisme te gaan verdedigen tegen wat dan ook, zelfs al is dit de niet-Europese religie islam.
2. Wij weigeren de liberaal geïnspireerde mensenrechtenverklaringen als een weerklank van de Europese maatschappelijke idealen te aanzien. Deze verklaringen zijn ideologisch liberaal gekleurd en dienen bovendien als alibi voor een imperialistische oorlogspolitiek tegen regimes die de Washington-wereldorde niet aanvaarden.

15 augustus 2007

Anti-islam appél = Ideologische manipulatie door de US.

De aangekondigde betoging van 11 september die door moet gaan in Brussel lijkt ons het begin van een ideologische recuperatie van de nationalistische krachten. Het lijkt ons ingegeven door de imperialistische doelen van de US-administratie. De USA proberen op dit ogenblik een wereldwijde koude oorlogssfeer nieuw leven in te blazen. Ditmaal is niet het communisme (dus een concurrerend economische model) de vijand, maar wel een religie die niet compatibel lijkt met de loyalistische vrijmarkt ideologie. Deze religie, de Islam wordt als een terroristische, geweldverheerlijkende wereldvisie bestempelt en is dus vijand nummer één van het Amerikaanse imperialistische kapitalisme.
In Irak is de oorlog, volgens de Amerikanen, een strijd tussen goed en kwaad. Dus een strijd tussen het consumptieaanbiddende westen en een achterlijke, gewelddadige, naar terrorisme neigend geloof. Omdat de agressiepolitiek van de Amerikanen handen vol geld kost, en zij bovendien niet het verhoopte militaire succes boeken komt de huidige administratie in ademnood. De USA hebben geweldige begrotingstekorten en zitten financieel aan de grond. Dat is een heel andere waarheid en realiteit dan het officiële gejubel over het thuisland van de vrijemarkteconomie.
De Amerikaanse financiële elite, die voor een groot deel bestaat uit prozionistische machtsgroepen (die hun eigen agenda hebben tegen het Islamisme) zoeken nu bondgenoten in het westen. Daarom hun poging om zeker in Europa de anti-islamkrachten te mobiliseren om zo financiële en materiële steun te verwerven (troepen en wapens) in hun, door economisch eigenbelang ingegeven, oorlog tegen de Islamisering van de wereld en meer bepaald in Europa.
Ze maken daarvoor gebruik van de grote groepen van Europeanen die de massale invoer van arbeidskrachten en de multiculturele maatschappij afwijzen. Daarom dat partijen als het Vlaams Belang en vooral Dewinter enthousiast op de kar springen van het anti-islamisme. Deze nationalistische partij heeft zich volledig op de lijn gezet van het economische denken van de Amerikanen met name het neoconservatisme. Deze partij steunt ook volledig de Zionistische politiek van bezetting en imperialisme van de joodse-Amerikaanse lobby’s.
Wij zijn er van overtuigd dat de zogenaamde strijd tegen de Islamisering van Europa een schijngevecht is. De Europese volkeren mogen niet in deze val trappen die het Amerikaanse imperialisme heeft uitgezet. Onze vijanden zijn niet bepaalde gelovigen of welbepaalde religies. Onze vijanden zijn integendeel het transnationale bedrijfsimperialisme en het supranationale kapitalisme. Dit systeem is de oorzaak van de massale invoer van vreemde arbeidskrachten. Het vrijmarktsysteem is de oorzaak en de fervente verdediger van de multiculturele maatschappij. Het is de veroorzaker van al de ellende die we nu meemaken in onze westerse wereld, inclusief het islamprobleem. Want inderdaad, we erkennen dat er een groeiende polarisering bezig is tussen de autochtonen en de allochtone inwoners van Europa.
Maar deze scheiding van geesten (en vooral van belangen) loopt niet langs een religieuze lijn. De scheiding van geesten loopt langs een identitaire en economische lijn.
Daarom zal onze strijd tegen de multiculturele maatschappij niet verminderen. Maar wij strijden voor de eigen belangen (economische-culturele) van onze volkeren. Niet gestuurd door een Amerikaanse marsorder.
Daarom bedanken we voor deelname aan de manifestatie op 11 september.

12 augustus 2007

Brussel is een tijdbom!

"Brussel is een tijdbom! Ik kan geen Marokkanen meer luchten. De laatste tijd hebben sommige incidenten ervoor gezorgd dat ik getekend Brussel wil verlaten. Ik werd in de Hoogstraat gemolesteerd door een groep Marokkanen, nadat ze eerst mijn vriendin voor hoer hadden uitgescholden en ik vervolgens ‘jullie zusters zijn zelf hoeren’ naar ze riep. Ik maakte ook een paar berovingen mee door Marokkanen. De Marokkaanse jongeren dreven mij tot waanzin. Nochtans deed ik mijn best om een echte moslim te worden. Ik ben zelf afgestudeerd op een thesis over de radicale islam. Maar hun houding en hun levensstijl deed bij mij alle gevoel voor nuance verdwijnen. Ik had hoe dan ook enorm veel moeite met de dubbele moraal van hun cultuur. Aan de ene kant is er het gedweep met hun verheven moraal en de superioriteit van de Islam, maar aan de andere kant is er de groeiende minachting voor onze bevochten westerse vrijheden. Er is een soort bandeloosheid onder de Marokkanen omdat ze neerkijken op onze cultuur. Sommigen van hen gedragen zich als een bende jakhalzen die dag en nacht over de Brusselse straten zwalpen en een spoor van vernielingen achterlaten. De Marokkanen beschouwen onze vrouwen ook allemaal als hoeren. Bij de Marokkanen word de eer van de vrouw zogenaamd maximaal beschermd. Marokkanen testen uit hoe ver ze kunnen gaan met hun provocatie. Er is ook een bepaalde groep Marokkanen gefascineerd door de jihad. Ik geloof rotsvast dat Brussel een tijdbom is die elke dag kan ontploffen. Er komt zeker een moslimaanslag in Brussel. Het is gewoon een kwestie van tijd!"

Deze woorden zijn van journalist en schrijver Arthur Van Amerongen, die een boek schreef over de Marokkaanse bevolkingsgroep in Brussel. Zijn boek BXL EURABIA wordt in het weekblad Knack als verbluffend en hallucinant omschreven. De auteur is een fervente verdediger van de multiculturele verloedering. Als voorstanders van de multiculturele chaos bovenstaande commentaren geven, dan is elke toevoeging van nationalistische en identitaire signatuur overbodig. Wat de linkse knullen en systeemneukers van Knack hallucinant vinden aan dit boek, dat wordt door de nationaal-revolutionairen al lang als de weergave van het reële bestaande leven in Brussel en andere grote steden gezien. Alleen als een nationaal-revolutionair deze dingen zegt of schrijft is dat een manifeste uiting van racisme, maar als een multicul-activist zijn ontgoocheling en twijfel uitschreeuwt over de nepintegratie dan is dat toegelaten. Brussel is een tijdbom. Wij weten dat al lang!!

Aankondiging! 12de Historische beurs Vlaamse Beweging

09 augustus 2007

Mag men de Koran verbieden?

Mag men de Koran verbieden? Naar aanleiding van het voorstel van Geert Wilders, een ultra liberale Nederlandse politicus om de koran te verbieden is er weer een hele discussie ontstaan . In deze discussie gaat het dan om de vraag of iemand als Wilders wel goed bij zijn hoofd is om zulke voorstellen te lanceren.

De democratie moet toch gevrijwaard,en de vrijheid van meningsuiting is toch heilig nietwaar?! Wilders stelt dat hij de Koran op dezelfde hoogte(of laagte) stelt als Hitlers boek Mein Kampf, en dat de Koran bijgevolg net zo goed verboden moet worden in Nederland als dat het geval is met Mein Kampf. Hier stelt zich al een eerste paradox voor de tegenstanders van een verbod op het verspreiden van de Koran. Het is voor de politieke en andere elites in Nederland, maar zeker ook in ons land evident om bepaalde geschriften op de verboden index te plaatsen. Meer zelfs, het is dagelijkse praktijk. In ons land zijn talrijke publicaties verboden. Er is het verbod om negationistische boeken en artikelen te verspreiden. Er is een verbod om racistisch geïnspireerde boeken of artikelen te publiceren. Er is het verbod om discriminerende advertenties te plaatsen. Het is zelfs verboden om in het publiek uiting te geven aan bepaalde ideeën, zonder dat deze ideeën of meningen op papier staan, men kan je mits getuigenverklaringen toch vervolgen!

Sommige muziekteksten zijn verboden, en bijgevolg probeert men in de publieke ruimte het zingen van deze teksten tegen te gaan, meestal door het muziekevenement te laten verbieden. Men gaat in dit land zo ver om organisaties die zich van ver of van dicht schuldig maken aan het verspreiden van verboden geschriften gewoonweg te verbieden (of men doet toch minstens pogingen om deze groepen te verbieden). Men schroomt zich zelfs niet om een verbod te eisen op het houden van bijeenkomsten, georganiseerd door mensen die op die bijeenkomsten verkeerde en verboden meningen zouden kunnen uiten.

Men vraagt aan de overheid zelf preventief op te treden, wat de censuur niet alleen van toepassing maakt op het uiten van meningen, maar ook op ideeën die nog niet in woorden of geschriften zijn geconcretiseerd. De belgische elites en hun loopjongens, de linkse verklikkers zijn er steeds als de kippen bij om almaar meer uitingen van meningen te verbieden, meningen die hen niet zinnen uiteraard. Het is courante praktijk geworden en men kijkt er niet meer van op dat publicaties en de mensen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde publicaties voor de belgische rechtbanken verschijnen en veroordeeld worden. Het heeft in onze maatschappij zelf voor een angstsfeer gezorgd, een angstsfeer die ervoor zorgt dat zelfs leden van de elites niet vrijelijk meer durven opkomen voor hun mening . Er is zelfcensuur, bovenop de staatscensuur. Men heeft er zelf een populaire term voor uitgevonden. Het politiek correcte denken!

De rechtvaardiging om bepaalde boeken en of artikelen te verbieden word gehaald bij een brede consensus die er zou bestaan bij de publieke opinie. Een consensus die in feite door de belgische elites is afgedwongen via manipulatie door de media en andere instrumenten die in handen zijn van deze elites. Het is dan gelegitimeerd door wetten die door het belgisch schijnparlement zijn aangenomen. Maar het gaat hier eigenlijk om wetten die door partijelites aan de bevolking werden opgedrongen. De grondwet werd verkracht en de vrijheid van meningsuiting beperkt.

Onze redenering is de volgende, als het inderdaad democratisch is om bepaalde meningen te verbieden: Wie bepaald dan de inhoud van die meningen? We zien dat in dit land het een elite is die bepaald wie wat mag zeggen en schrijven. Men doet dat uiteraard om de belangen van deze elites te vrijwaren. Als er morgen een schift gebeurt bij de samenstelling van de machtselite,of als de machtselite van karakter verandert, dan is het mogelijk, dan is het legitiem om ook de toegelaten meningen te herzien! Wij nationaal revolutionairen hebben gezien dat het mogelijk is, zelf wenselijk, en bovenal democratisch is om te ijveren dat bepaalde groepen en of meningen buitenspel worden gezet. Het hangt alleen af van de machtsverhoudingen. In die zin kan de Koran zeker worden verboden. Maar ook het belgische volkslied. Is dit lied immers niet het symbool bij uitstek voor de vernedering van ons volk. Telkens men het zingt of publiceert is het een verheerlijking van de onderdrukkingstaat België. En is volksonderdrukking niet de grootste discriminatie die er bestaat?

08 augustus 2007

Censuur in het liberale systeem: Klacht tegen 'Kuifje in Congo'

In dit apenland heeft het politiek correcte kromdenken alweer een staaltje van absolute dwaasheid laten zien: er werd volgens het persagentschap Belga een onderzoek vanwege het Parket ingesteld naar het stripalbum 'Kuifje in Congo'! Bij justitie weet men duidelijk niet wat gedaan met hun tijd en geld, zoals bekend is er geen achterstand in dossiers meer en is de criminaliteit in onze steden zo goed als verdwenen! Wijlen auteur Hergé zou men trouwens al langer maar al te graag terug opgraven om hem alsnog voor een rechtbank te slepen, gelet op zijn activiteiten eind de jaren '30 en tijdens de oorlogsjaren... Indiener van de klacht, een zekere "Mbutu Modondo Bienvenu", een Congolees student, heeft zich niet enkel in de kijker weten te werken maar vooral ook aangetoond tot wat voor absurditeiten de Wet Moureau en andere uitzonderingswetten en censuurregels in de liberale democratuur kunnen leiden. Eerder was er recent ook al een klacht tegen hetzelfde album in Groot-Brittannië. Het heeft de verkoop ervan in elk geval explosief doen toenemen.


De albums van Hergé werden nog vaak bewerkt nadat ze waren uitgegeven, en Hergé gaf toe soms beschaamd te zijn over de standpunten die toentertijd in naar voor kwamen. Zo werden karikaturale volle lippen en kroezelhaar in nieuwere uitgaves gereduceerd, en werd een les aardrijkskunde over België die Kuifje gaf aan de Afrikaantjes, vervangen door een les wiskunde. Het album dateert uit de jaren '30 en geeft de toenmalige tijdsgeest weer, ondermeer inzake kolonialisme.


29 juli 2007

Geen onafhankelijkheid voor de Servische provincie Kosovo! Teken de petitie!

http://www.youtube.com/watch?v=eSlm0ZXsdb8

De "internationale gemeenschap" (lees: de Amerikanen en hun satelietstaten) wensen dat Servische provincie Kosovo onafhankelijkheid zou verkrijgen. Het gebied waar de bakermat van de Servisch-orthodoxe cultuur ligt zou daarmee de facto een moslimstaat in Europa worden. Dit kan en mag door de rest van Europa niet aanvaard worden. Kosovo is Servisch, onafhankelijkheid zou enkel een beloning betekenen voor de met de Albanezen verwante islamitische inwijkelingen die gedurende jaren een etnische zuivering doorvoerden op de Servische bevolking. Deze etnische zuivering vond plaats onder het toeziend en goedkeurend oog van de Amerikaanse militaire belangenorganisatie NATO.

http://www.thepetitionsite.com/petition/905791187

Teken mee de petitie tegen de onafhankelijkheid van de Kosovaarse maffiastaat. Maffia, want de macht in Kosovo is de facto grotendeels in handen van maffiabenden rond het vroegere UCK, die zich bezighouden met wapen-, drugs- en mensensmokkel naar Zuid-Italië en de rest van Europa. Alle Europese volkeren dienen zich aan de zijde van de Servische natie te scharen, tegen de niet-Europese krachten die ons verder willen verzwakken. Gebieden in de Balkan waar de islamitische bevolking de macht uitoefent (zoals delen in buurland Bosnië-Hercegovina) , blijken broeinesten van fundamentalistische Muddjahedinstrijders en ander gespuis te zijn.

11 juli 2007

VJW huldigt Vlaamse helden op 10 juli


Zoals ieder jaar, tot spijt van velen, nam VJW deel aan de huldiging van de Vlaamse helden Jan Breydel en Pieter de Coninck als deel van het 11juligebeuren. Zeker 25 man van VJW was aanwezig. Opvallend was dat slechts VJW voorzien was van Leeuwenvlaggen? De aanwezige VJW'ers kregen al snel de aandacht van de aanwezige politie. Na wat dreigementen van aan de geuniformeerde zijde kwam het tot een akkoord. Blijkbaar was onze aanwezigheid niet gewenst!? Althans volgends de politie. Verdraagzaamheid heet dat? En dan vooral onze VJW-vlaggen niet. Ze gingen het zelfs verbieden. Anderen waren erg blij met onze aanwezigheid. Ach wat. De intimidatie werkte niet. Alsof we zouden de plechtigheid verlaten zeker? We mochten deelnemen op voorwaarde dat we slechts één VJW-vlag over hielden. Dus, 25 VJW'ers, gewapend met één enkele vlag namen deel aan de kransneerlegging op de markt voor de Halletoren. Na het feestelijke gebeuren gingen we met z'n allen terug naar de Burg waar de feestelijkheden verder gingen. En wat we niet verwacht hadden: de politie kwam VJW feliciteren met hun ordelijk en stijlvol optreden. Wat hadden ze wel verwacht? Een revolutie? Laten we hopen dat de politie dit in gedachte houdt voor in de toekomst! VJW staat immers voor recht en orde.

Vlaanderen onafhankelijk!

11 JULI: BETAALDE FEESTDAG!


Het VJW-bestuur wenst alle Vlamingen een leuke en radicale Vlaams-nationale feest- en strijddag toe! 11 juli moet een officiële betaalde verlofdag worden!