08 februari 2006

Radicale moslims én de Verenigde Staten van Amerika kiezen partij: tégen Europa!


We maken het op dit moment mee dat in heel wat islamitische landen anti-Europese betogingen, acties en gewelddadigheden plaatsvinden, alsook in Europese landen zelf komen islamieten op straat om te betogen. Ministers in ons land kregen nieuwe bedreigingen. Aanleiding was zoals bekend de publicatie van cartoons in een Deense krant, reeds maanden geleden. Deze zaak wijst, na de wekenlange zware rellen in Franse stadswijken eind 2005, op een verscherping van de “botsende beschavingen”. Niet enkel Denemarken, maar ook andere Europese landen worden geviseerd.

Ondertussen hebben ook de Amerikanen en de Britse regering de Deense cartoons afgekeurd. Wie nog in alle naïviteit dacht dat “het westen” een oorlog tegen de militante en radicale islam aan het voeren was komt bedrogen uit. “Het westen” als (geo-)politiek begrip bestaat niet meer. Het was een restant van de Koude Oorlog. De Europese volkeren zullen zelf het heft in handen moeten nemen in de strijd tegen de opmars van de islam. Internationale politiek steunt op machtspolitiek inzake geopolitieke belangen. De geopolitieke belangen van het Europese continent en haar volkeren verschillen in toenemende mate met de belangen van de VSA.

Het is meer dan ooit noodzakelijk dat Europeanen zich eendrachtig opstellen. Wat met Denemarken nu gebeurt, kan morgen met Vlaanderen of Nederland gebeuren. Het is hoog tijd dat het dogma van het multiculturalisme definitief naar de prullenmand wordt verwezen. Maar het is bovendien aangewezen om het Atlantisme vaarwel te zeggen. Na de bombardementen op de christelijke Serviërs ter ondersteuning van de islamitische krachten op de Balkan, hebben de Atlantistische krachten nu een tweede maal Europa verraden. Dat de befaamde Deense cartoons aan de basis mogen liggen van enerzijds een daadwerkelijk politiek Europa dat de eigenheid van haar volkeren beschermt en anderzijds een aanzet mogen vormen tot de stichting van een Europese Defensie-gemeenschap die de NAVO naar de geschiedenisboekjes verwijst. De volksnationale krachten in Europa hebben nu geen excuus meer zich nog langer achter een Amerikaanse “beschermheer” te verschuilen.

Europa – Jeugd – Revolutie!

Geen opmerkingen: