21 februari 2006

Volkssport voetbal, kapot gemaakt door het geld…

Met tienduizenden zijn ze, de hardwerkende mensen die in het weekend naar het voetbal gaan kijken en supporteren voor hun favoriete club. En met tienduizenden zijn ze die bedrogen werden en worden. Wat ooit een volkssport was is nu een business geworden waarin winstbejag en criminaliteit de bovenhand hebben gehaald. Ganse groepen –veelal kwalitatief minderwaardige- spelers uit allerlei verre oorden worden aangetrokken omdat ze voor de clubbesturen-bedrijfsleiders goedkoper zijn dan jongeren van hier op te leiden. Steeds minder jongeren die afkomstig zijn uit de buurt van grote clubs en die er de jeugdreeksen doorliepen vinden nog een plaats in de eerste elftallen. Sommige clubs in Vlaanderen slagen er in nog nauwelijks één of twee Vlamingen op te stellen voor een match.

En dan het omkoopschandaal met de Chinese gokmaffia dat ondertussen gigantische proporties dreigt aan te nemen. Terwijl duizenden mensen telkens grote sommen mogen neertellen voor abonnementen of matchtickets om naar die internationale teams van –kwalitatief gezien veelal minderwaardige- spelers te komen zien, blijkt ook nog eens dat de gokmaffia reusachtige sommen verdient aan competitievervalsing. Er gaan al stemmen op om de voetbalcompetitie 2005-2006 te annuleren, spelers en trainers worden ontslagen, sponsorcontracten opgezegd,…

En wat doet de KBVB ondertussen? Niks! Of toch… namelijk zich onledig houden met politiek-correcte zwanzerijen zoals anti-racismecampagnes. Pas na de beruchte Panorama-reportage over de omkoperij door de Chinese maffia schoten ze aan de Houba de Strooperlaan in gang, hoewel ingewijden ongetwijfeld al langer op de hoogte waren van allerlei onfrisse zaken. Het opdoeken van de KBVB-klucht wordt steeds meer prangend, een eigen Vlaamse voetbalbond die eventueel 1 competitie samen met Noord-Nederland organiseert én strenge maatregelen tegen de toevloed van buitenlandse spelers dringen zich op. Maar bovenal ook een uitmesting van clubbesturen die zakelijk en financieel gewin dikwijls niet scheiden van clubbelangen en het clubhart verraden ten voordele van de eigen portemonnee. “Spelers” die zich als verwaande snobs en naast hun schoenen lopende nouveaux riches bij de beau monde voegen,… Voetbalclubs zijn geen bedrijven, het zijn verenigingen van en voor het volk. Geef het voetbal terug aan het volk! In gans Europa!
De crisis in het voetbalwereldje is een schitterende en tegelijk ook pijnlijke weergave van de véél bredere algemeen maatschappelijke crisis: oorlog van allen tegen allen omwille van materieel gewin.

Paolo di Canio
Lazio-sterspeler mét een clubhart

& populair bij de supporters

Geen opmerkingen: