03 april 2006

Mohammedaanse wetten tegen de christenen: genoeg hiervan!

De organisaties 'Nation' en 'Belgique et Chrétienté' hielden een protestmanifestatie te Brussel op zaterdag 1 april om 14u voor de Ambassade van Algerije.


Op maandag 20 maart 2006, is in Algerije een wet goedgekeurd die iedere persoon die zou proberen om een moslim tot een andere godsdienst te bekeren of iedere persoon die "gedrukte documenten of audiovisuele boodschappen of om het even welke andere steun biedt of middel vervaardigt, opslaat of verdeelt, dat tot doel heeft het mohammedaanse geloof te ondermijnen" laatstraffen met een gevangenisstraf van 2 tot 5 jaar en een geldboete van 500.000 tot 1.000.000 dinars (5.000 tot 10.000 euro). De wetstekst verbiedt eveneens de beoefening van een andere godsienst dan de mohammedaanse tenzij in"de met het oog hierop voorziene gebouwen". Dit betekent dat elke vorm van christelijk apostolaat in Algerije streng bestraft zal worden. Priesters zullen er onder een permanente dreigingleven. Het eenvoudige feit van Bijbels uit te geven of te drukken zal met opsluiting bestraft worden.Volgens het ministerie van de religieuze zaken, heeft deze nieuwe wettekst als hoofddoel "het proselitisme te verbieden". Op dit moment is in Afghanistan tevens het proces begonnen van als Abdul Rahman, die beticht is van "zich te bekeren tot christendom". Zich baserend op de Charia, de islamitische wet, is de rechtbank van mening dat elke mohammedaan die zijn godsdienst verloochent, ter dood veroordeeld moet worden. Onder internationale druk, stelt de woordvoerder van het Afghaanse Hooggrechtshof voor om de belanghebbende als een psychisch gestoorde te beschouwen, wat zou voorkomen dat hij ter dood wordt gebracht! Het is natuurlijk erg paradoxaal dat intussen in België, zoals in de rest van Europa, het mohammedaanse proselitisme een hoge vlucht neemt, onder de welwillende en "goedhartige" blik van onze politieke en religieuze autoriteiten.

Katholieke kerken worden voor de mohammedaanse eredienst toegestaan. Het aantal gevallen van bekering tot de Islam van jonge mensen,die vaak afkomstig zijn uit van oudsher katholieke families, vermenigvuldigt zich snel. Geld van de belastingbetaler wordt bestemd voor de verloning van vertegenwoordigers van de mohammedaanse eredienst, alsmede voor de opening en het onderhoud van moskeeën, zonder nog over de regeling voor rituele slachtingen te spreken. Lesuren "islamitische godsdienst" komen voor in talrijke scholen. Vergunningen voor "mohammedaanse graven" worden in onze begraafplaatsen ter beschikking gesteld. Door werkgevers worden faciliteiten aangeboden om de mohammedaanse werknemers toe te laten om hun geloof uit te oefenen. Menu's van de kantines in talrijke openbare scholen worden gewijzigd teneinde de gewoontes van de mohammedaanse kinderen te eerbiedigen. "Mohammedaanse geloofspartijen" komen zelfs op in bepaalde verkiezingsdistricten.

Geen opmerkingen: