12 april 2006

Persbericht omtrent de leugens en laster over VJW

Naar aanleiding van de commotie die is ontstaan omtrent het geplande Solidaristisch Feest van de Arbeid van VJW dat plaats zal vinden op zondag 30 april in West-Vlaanderen, wensen de Vlaamse Jongeren Westland het volgende te benadrukken:

1. De VJW houden een solidaristische vormings- en muziekavond op 30 april, op de vooravond van 1 mei, de dag van de arbeid. Dit heeft dus hoegenaamd niks te maken met de overlijdensdag van Adolf Hitler. Onze activiteit zal openbaar zijn en de pers zal hiervan op voorhand op de hoogte worden gesteld zodat zij zelf kan vaststellen wat de ware aard van onze activiteit is.
2. De VJW zijn een volledig onafhankelijke organisatie. De VJW is ideologisch volksnationalistisch en solidaristisch, en spiegelt zich ten dele aan de beweging Les Identitaires in de Franstalige wereld. De VJW is GEEN neonazi-organisatie, ook over de holocaust doen wij helemaal geen uitspraken. De leugens en insinuaties die in een bepaalde pers over de VJW hieromtrent verspreid werden zijn ronduit lasterlijk.
Evenmin is de VJW een “mantelorganisatie” van één of andere politieke partij. De meeste leden zijn partijpolitiek niet actief of niet aangesloten, er zijn enkelen lid van het Vlaams Belang, er zijn leden van de N-VA,… De VJW laat haar leden daarin de vrije keuze.
3. De VJW is GEEN skinheadbeweging. Bij de VJW is iedereen welkom die zich achter de strijdpunten van de organisatie kan scharen en zich correct gedraagt op activiteiten, ongeacht muzikale voorkeur of kledijstijl.

Wij betreuren ten zeerste dat de drang naar sensatie en stemmingmakerij het bij een deel van de pers weer eens heeft gehaald op correcte berichtgeving en objectiviteit. De Vlaamse lezer / luisteraar verdient beter! Al even bedenkelijk is het dat een deel van de journalisten zich meent te moeten verlagen tot journaille om de VJW te gebruiken en misbruiken in een verkiezingsjaar in hun strijd tegen het Vlaams Belang.

VJW

Geen opmerkingen: