25 april 2006

Poolse gastarbeiders welkom?

De vermoedelijke daders van de moord op de jongeman Joe Van Holsbeeck zijn gepakt en het blijken geen Noord-Afrikanen te zijn maar… Polen! De ganse linkse zooi van politiek-correcte opiniemakers slaakt een zucht van verlichting en men kan maar niet genoeg krijgen van Magrebijnen die worden geïnterviewd over de moord en het stigma dat ze door sommigen werden opgeplakt. Plots zijn alle Noord-Afrikanen opnieuw engeltjes geworden en de brave Noord-Afrikaan die het aandurft om voor de camera te stellen dat er ook in zijn gemeenschap rotte appels zitten die eruit moeten, wordt bijna in de adelstand verheven. Eén welbepaalde politieke partij wordt ondertussen –wat had men anders verwacht?- volledig buiten beeld en bereik van de micro’s gehouden. Politiek misbruik maken van deze moordzaak kan blijkbaar maar in één richting plaatsvinden…

Maar er is meer. Een deel van rechts Vlaanderen (of wat daar voor moet door gaan) meende in al haar glorie een onderscheid te kunnen maken tussen “goede immigratie” en “slechte immigratie”. In ’t Pallieterke van 12 april 2006 schreef bijvoorbeeld publicist Paul Beliën ondermeer: “De Polen bewijzen dat “gastarbeiders” een positieve zaak zijn voor een land. De Polen zijn echter niet eens immigranten aangezien zij vaak slechts tijdelijk naar hier komen om te werken, en daarna huiswaarts keren. Mensen met hun arbeidsethos zijn een aanwinst voor elk land.(…)
Er is dringend nood aan een politieke partij die zegt wat de burger denkt: laat de Polen maar komen. Hoe meer, hoe liever. Leve de (goede) immigratie.”[i]

Als Poolse afkomst een criterium is om tot goede immigratie gerekend te worden, dan waren de verdachten van de moord op Joe Van Holsbeeck dus “goede immigranten”. Nu ja, één ervan is blijkbaar geen immigrant zoals Beliën dat ook verwoordt, want vlak na zijn vermoedelijke criminele daad vertrok hij terug naar de Poolse heimat.

Men blijft de economistische visie op mens en maatschappij maar volhouden ondanks de uitwassen van de eerdere massa-immigratiegolven die door de kapitalisten werden gesteund en gewenst. Men blijft mensen maar als importproducten beschouwen omdat “de economie” hen in een ander land nodig zou hebben. Maar dat de burger waarop die voorstanders van nieuwe (Poolse) immigratie zich op beroepen, zeker na de voorbije dagen, nog geloof zou hechten aan het verhaaltje van goede en slechte immigratie lijkt op z’n zachtst gezegd twijfelachtig. Er bestaat immers eenvoudigweg geen onderscheid tussen goede en slechte immigratie.

[i] BELIËN, Paul, Gastarbeiders welkom. In: ’t Pallieterke, 12 april 2006, 61ste jg., nr.15, p.3

Geen opmerkingen: