20 mei 2006

10 juni: Fest der Völker

Op 10 juni aanstaande wordt in het Duitse Jena opnieuw een Fest der Völker georganiseerd. Nationalisten van over gans Europa houden toespraken, infostands van diverse groeperingen, muziekoptredens,... Een schitterend en aanbevelenswaardig initiatief!

10.Juni 2006 // 12Uhr // Jena Seidelparkplatz

http://www.f-d-v.de/deutschland/index.php


Geen opmerkingen: