14 mei 2006

De bezetting der kerken, wij zijn het zat !

Sedert 2003, komt de bezetting van kerken door illegale immigranten meer en meer voor.
En deze frekwentie is nog verhoogd nadat Patrick Dewael, de minister van Binnenlandse Zaken, de bezetters van de Sint Bonifatiuskerk van Elsene in het gelijk gesteld heeft.
Wegens de omvang van het verschijnsel, heeft « België & Christenheid » de feiten willen analyseren.

De kerk is een heiligdom
Het is belangrijk hieraan te denken. Zelfs bepaalde leden van de geestelijkheid schijnen dit vergeten te hebben.
Iedere kerk is een « huis van God » waar Onze Lieve Heer moet vereerd worden door de uitoefening van de eredienst. En buiten de diensten zelf, moet de katholiek er zich kunnen bezinnen en bidden.
Kerken omtoveren in « nachtkroegen », zoals gebeurt op verschillende plaatsen van Europa, is een heiligschennis.

Katholieke kerken openstellen voor de praktijk van een andere (ketterse?) cultus, zoals het gebeurt in bepaalde bisdommen, is goddeloos en tast de heiligheid van de plaats aan.
Slaapzalen en kantines oprichten in een kerk, voor een altaar, is op een gemene manier de kerk misbruiken, en verkracht de heiligheid ervan.
Is het niet zonneklaar, dat een kerk niet gebouwd is om er revolutionaire meetings in te houden of luidruchtige persconferenties ?
Een kerk dient voor de verering van God, slechts voor de verering van God. Dit moeten wij krachtig beklemtonen en de geestelijkheid, ja, gans de clerus, aansporen dit krachtdadig en zonder ophouden te prediken.

Welk asielrecht ?
Het collectieve geheugen herinnert zich van vroeger dat men zijn toevlucht kon nemen in een kerk, in een klooster, een abdij en er asiel vragen. Dit begrip, dat trouwens verdwenen is uit het nieuwe canoniek recht, is niet te vergelijken met de bezetting van de kerken door illegale immigranten en hun begeleiders.
Bij een religieuze instelling zocht de asielzoeker in feite een schuilplaats om te ontsnappen aan bepaalde achtervolgingen door er zich in alle discretie te vestigen.
De Kerk, in navolging met een oude traditie uit de tijden van het heidendom, bood een beschermde plaats. Maar hij, die profiteerde van de onschendbaar­heid, kwam er zich niet vestigen om een tribune te bekomen voor zijn eisen. Integendeel, de begunstigde van de onschendbaarheid voerde een discreet bestaan en, als wederdienst, nam vaak deel aan kleinere werken binnen de kloostergemeenschap die hem had onderdak verleend. En, het is nodig zich te herinneren wat vroeger vanzelfsprekend was, dat degene die asiel bekwam een minimum van respect toonde voor de katholieke godsdienst en er absoluut niet aan dacht de eredienst te verstoren. Men verstaat dit gemakkelijk, als men bedenkt dat de asielzoeker bijna altijd katholiek was. Gewis, men is hier zeer ver van de huidige toestand.

Misbruik
Zoals meerdere priesters verklaard hebben, zijn wij getuige van « misbruik van kerkelijke gebouwen en van de gemeenschap die er zich verzamelt ».
Eerst en vooral, is het evident dat deze beweging niet spontaan is. De illegale immigranten komen niet « bij toeval » op dezelfde plaats en op hetzelfde ogenblik bijeen. Zij zijn omringd door professionelen van de gezagsondermijning gecamoufleerd onder het etiket van een of andere collectief. Zij, die wat beter opletten zullen rond de illegale immigranten verschillende communistische militanten, trotskisten en anarchisten opmerken. Dezelfde die, in andere omstandigheden, de morele orde onderricht door de Kerk aan de kaak stellen en lijden aan een pathologisch anticlericalisme.
Wanneer zo'n groep een kerk binnendringt, komt zij daar geen hulp zoeken maar haar bezetten als de priester er mee instemt. Als een priester zich tegen de bezetting verzet en een parochiezaal voorstelt, dan laten de illegale immigranten hun teleurstelling blijken. In feite, hetgeen zij zoeken, is in de schijnwerper te staan en dat bekomen zij namelijk door de eredienst te verstoren.

Enkele alternatieve voorstellen die meer zichtbaarheid verschaffen
Waarom katholieke kerken bezetten en slechts katholieke kerken als er bij degenen die de bezetters leiden geen intentie van slechte wil zou zijn ?
Geen tempels, noch moskeeën, noch synagogen, zoals enkele journalisten lieten doorschemeren.
Ondervraagd door de televisie, antwoordde een Afrikaan dat zij in de moskeeën « slecht onthaald » zouden worden.
Nochtans zijn talrijke illegalen moslems…
En, omgekeerd, zeldzaam zijn de bezetters van kerken devote katholieken.
Volgens bepaalde personen zou het hier altijd gaan om een kwestie van « gezien te zijn ». Goed. Maar indien het slechts daarom gaat en als hun verbeelding hen op dit punt ontbreekt, dan stellen wij hun andere plaatsen voor om te bezetten, waar zij met zekerheid zullen genieten van veel meer zichtbaarheid : de zetel van de socialistische partij, de zetel van Ecolo, of van de CDH, enkele rode of groene ministeriële cabinetten, de centrale zetel van de FGTB of van de CSC,… Zoveel plaatsen waar ze niet slecht kunnen onthaald worden en waar het krioelt van televisie-cameras.
En wat meer is, zij zouden er beschikken over bevoorrechte gesprekspartners…

De parochianen moeten zich teweerstellen
De beweging van kerkbezettingen ontwikkelt zich door de onverschilligheid van de parochianen. Nochtans is het in hun nadeel dat het zich verspreidt.
Wij sporen de parochianen aan hun priesters kordaat aan te raden hun kerken niet bloot te stellen aan zulke heiligschennis. Telefonisch of schriftelijk, maar doe iets !
Als de parochianen zich teweerstellen, dan kunnen zij de bezettingen doen ophouden. Het is hun plicht als katholiek.

Alain Escada,
voorzitter van "België en Christenheid"

Petitie tegen de bezetting van de kerken: http://www.christelijkvlaanderen.be/

Geen opmerkingen: