28 juni 2006

Wikipedia over Nationaal-Solidarisme:


Het nationaal-solidarisme is een sociale maatschappijleer, voortgekomen uit verscheidene geschriften, o.a. de pauselijke encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo Anno. Aldus stelde het Verdinaso zich antimarxistisch en antikapitalistisch op, en wenste de maatschappij in organische zin te hervormen, tegen het liberalisme en het marxisme en tegen de parlementaire democratie. Van Severen wilde met het Verdinaso een leidinggevende elite vormen die door haar stijl en optreden de macht in de staat zou veroveren, eerder dan deze omver te werpen. Het Verdinaso leunde aan bij de Conservatieve Revolutie, meer bepaald bij de Jongconservatieven. Verder was er ook nog de invloed van de Action Française en het personalisme.

Geen opmerkingen: