18 juli 2006

Onder Israëlische bommen!

In een communiqué van onze kameraden van NATION werd bekend gemaakt dat sommigen van hun militanten sinds 2 jaar werk verrichten in Libanon, waar zij tijdens hun vakantieperiode hulp verlenen aan weeskinderen en zieke kinderen van de christelijke Libanese gemeenschap. Kort voor de recent opgeflakkerde vijandelijkheden reisde een NATION-militante af naar het gebied. Nu blijkt dat zij geblokkeerd zit in de christelijke buitenwijk van Beiroet. De militante wenst te benadrukken dat de Libanezen zich met trots en moed verzetten tegen deze hernieuwde Israëlische agressie. Ze heeft geweigerd het land te verlaten en wenst haar Libanese vrienden zolang mogelijk te steunen. We kunnen ook als VJW een dergelijk moedig gedrag enkel maar prijzen. Net als de beweging NATION benadrukken we dat dit geenszins een sympathiebetuiging inhoudt voor de Hezbollah of andere islam-fundamentalistische groeperingen, maar dat we herinneren aan onze weerstand tegen elke vorm van imperialisme in deze regio en we de Israëlische agressie jegens Libanon veroordelen. Deze agressie werd duidelijk al over langere tijd gepland en had enkel een goedkope drogreden nodig ter rechtvaardiging. Vrijheid en vrede voor Libanon!

www.nation.be


----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------

Vanwege de zionistische imperialistische agressie tegen Libanon en tegen het Palestijnse volk, roepen we als VJW op om Israëlische goederen te boycotten! Weg met het Israëlisch apartheidsregime!
Een lijst met Israëlische goederen vindt u hier:
http://www.boycottisraeligoods.org/modules11748.php


www.boycottisraeligoods.org
www.stopthewall.org

Geen opmerkingen: