05 juli 2006

VJW Brugge: 11juli-viering.VJW Brugge laat weten dat zij zullen deelnemen aan de academische zitting en de kransneerlegging bij het monument van Pieter de Coninck en Jan Breydel. Achteraf wordt er een kameraadschapsavond voorzien. Plaats wordt bekend gemaakt na de plechtigheid bij het monument.

Meer info: vjw-brugge@hotmail.com

Geen opmerkingen: