06 juli 2006

WEERBAARHEID! 5. - Digitale nieuwsbrief van de VJW – juli ‘06

WEERBAARHEID!
5. - Digitale nieuwsbrief van de VJW – juli ‘06 www.vjwestland.be

Actueel

Het was wel te verwachten. Het beloofde voor VJW een enorm actief jaar te worden. De vele axies tegen het wantheater “Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen” zijn voorbij. Nadien kwam er een ongelofelijke, doch georkestreerde, politieke hetze tegen de alternatieve (ja VJW is een alternatief! Een alternatief voor het inhoudloos links / rechts hokjessysteem dat wordt in stand gehouden door de Belgische partijen, incluis alle Vlaamse.) 1meiviering. Een waar feest voor het volkssociale, de gewone mens, de student, de arbeider, de boer, de Vlaming. Het mocht niet baten. Kwade tongen verketterden doelbewust een anders-ideologische viering. Politiediensten kamden de hele streek uit naar feestzalen en zelfs boerderijen opdat het ondertussen beruchte Solidaristische Feest niet zou kunnen plaatsvinden. Pech voor hen. Op een geheime plaats kwam VJW bijeen. Als dieven en moordenaars. Gedwongen door het systeem en haar knechten. Nochtans had de VJW niets te verbergen. In de persmededeling stond dat zelfs journalisten toegelaten werden. Tja, in deze democratie moeten sommigen zwijgen terwijl anderen politiek correct mogen liegen en bedriegen. Maar wat was het resultaat van de hetze?

MEER DIVERSITEIT =
MEER IDENTITEIT!

VJW kreeg een enorme toestroom van leden waardoor er beslist werd drie regionale kernen op te richten. Vanaf heden maken VJW Brugge, VJW Oostende en VJW Kortrijk de provincie onveilig met acties, plaktochten en vormingsavonden. Laten we hier de belgische wanstaat bedanken voor een nieuwe repressie tegen nationalisten. Hoe meer deze wanstaat de Vlaamse jeugd tracht het zwijgen op te leggen, hoe meer deze jeugd in opstand komt!
EUROPA – JEUGD – REVOLUTIE

De e-postadressen van de nieuwe kernen zijn als volgt:

Brugge: vjw-brugge@hotmail.com
Oostende: vjw-oostende@hotmail.com
Kortrijk: vjw-kortrijk@hotmail.com

Aarzel niet om de kernverantwoordelijken voor acties en voorstellen te contacteren! In andere steden zijn nog afdelingen in de maak, wenst u zelf een kern op te richten? Contacteer het VJW-kader: vlaamse_jongeren_westland@hotmail.com

Bij de VJW kunt u de volgende affiches bekomen:

Wenst u een plaktocht te organiseren in uw gemeente? VJW staat paraat!

Verslagen

30 april:
Een week na datum, nu de gemoederen wat tot ruste zijn gekomen, mag iedereen weten dat de 1mei-viering van de VJW een succes was. Meer dan tachtig militanten daagden op, ondanks de mediahetze en de dreigementen van politiekorpsen om zaaluitbaters hun deuren te sluiten. De VJW dankt de hr. H. R. voor het gebruik van zijn zaal. Er bestaan nog Vlamingen die durven tegen de stroom, gevoed door laster en leugen, in te gaan.

Door heel de heisa in de pers was de VJW wel genoodzaakt de muzikale omlijsting van het 1meifeest af te gelasten, maar het referaat ging door. De boodschap, de strijdrede vond plaats en bleek een groot succes te zijn bij de militante jeugd die van over gans Vlaanderen was afgekomen. Hierbij dankt de VJW de hr. E. Hermy om zijn visie, zijn ervaringen met ons te delen.

Na de strijdrede werd er nog lang nagepraat over het solidaristische alternatief dat ons zojuist werd geboden. Deze eindigde uren later met het zingen van strijdliederen, ons volk en 1 mei waardig.

De VJW dankt alle aanwezigen voor hun moed en deelname, want ons behoort de toekomst, zij die jeugdig van hart zijn.

Kortom: het was een succes en voor herhaling vatbaar!

Volgend jaar: afspraak rond 1 mei voor de tweede editie van het solidaristische 1meifeest van VJW!

1 mei:
Op 1 mei in de namiddag voerden een twintigtal militanten van de Vlaamse Jongeren Westland actie op de markt en in de voornaamste winkelstraat in Brugge. Meer dan duizend pamfletten werden uitgedeeld ter verdediging van het solidarisme en het aanklagen van het wilde roofdierkapitalisme. Eerder op de dag werden ook een aantal toespraken gehouden op een andere locatie.

De loonspanning neemt toe, arbeiders van ons volk worden ontslagen wegens “herstructuringen” en lageloonarbeiders wil men importeren uit andere landen en continenten om zo de sociale rechten verder uit te hollen en de lonen te drukken. Terwijl de producten duurder worden voor de gewone man, strijken de aandeelhouders, bankiers en topmanagers superwinsten op. Tegen de fundamentalisten van de internationalistische vrije markt kan in de 21ste eeuw enkel het volksnationale solidarisme als antwoord ingebracht worden. Niet links, niet rechts maar Derde Weg!
Marxistisch links is gemarginaliseerd tot kleine semi-criminele groupuscules die zich onledig houden met het verdedigen van de internationalistische multicul-agenda van het grootkapitaal. De sociaal-democraten zijn niks anders dan systeemlakeien die meewerken aan de neoliberale afbraakpolitiek.

De VJW-actie kreeg heel wat positieve reacties. Na afloop werden de kelen nog eens gesmeerd in jeugdcafés aan ’t Zand.

Op een nacht in juni:
Affichecampagne VJW op gang gebracht door kernen Oostende en Brugge?

De afgelopen weken werd in de steden Oostende en Brugge affiches verspreid van de Vlaamse Jongeren Westland. Onbekenden verduidelijkten de eisen voor een Europees Europa en de wil tot diepgaande politieke en maatschappelijke verandering bij de jeugd. Strangers in the night...

Donderdag 22 juni:
Op donderdag 22 juni vond de Hogeschool West-Vlaanderen (dep. Hiepso) in Kortrijk het nodig om de Waalse PS-maffiabaas Elio Di Rupo de titel van erebachelor toe te kennen! Militanten van NSV, VJW, KVHV-Gent,
Voorpost en TAK voerden actie tegen deze toekenning. Dat uitgerekend de prijs in het teken staat van een goede communicatie is opmerkelijk, Di Rupo ontvangt een erebachelor in Communicatie- management "voor zijn maatschappelijke verdiensten op het vlak van communicatie en de bijzondere invulling van de relatie met de burger in de politieke praktijk." Pure kolder, ware het niet dat ze het bij het Hiepso nog menen ook (omdat ze Waalse studentjes willen aantrekken in Kortrijk).

Di Rupo houdt een tirannieke greep op de Waalse, Brusselse en Vlaamse politiek, hij is hoegenaamd niet populair bij de Vlamingen. Er komt steeds meer kritiek op het beleid van de PS dat in Wallonië en Brussel compleet vastgeroest zit en enkel kan verderbestaan mits miljardendiefstal van Vlaams geld. De systeemknecht Di Rupo is een symbool voor politiek opportunisme, een reactionair sociaaleconomisch beleid en een nepotistische machtsverdeling die corruptie in de hand werkt. Zijn partij verzeilt van het ene schandaal in het andere. Di Rupo is dus helemaal niet getalenteerd of vernieuwend!

Tijdens de actie tegen de komst van Di Rupo naar Kortrijk, vond de politie het nodig ongeoorloofd geweld te gebruiken. Daarbij werden ondermeer mensen aangevallen met politiehonden! Een aantal militanten liep daarbij verwondingen op, waaronder twee VJW'ers. Eerder al had de politie haar afspraken met de organisatie van de betoging eenzijdig geschonden.

Kalender

10 en 11 juli:
Maandag: 11juli-viering VVB Brugge. Academische zitting met opluistering door koperkwintet 't Vijfde Seizoen en uitreiking Jan Heemprijs. Om 17u 45 in de Gotische zaal, Stadhuis Brugge
Info: Bernard Vermeersch 050 / 30 02 63.

Op 10 juli neemt VJW deel aan de bloemenkrans-neerlegging. VJW verzamelt zich na de Academische zitting in de Ierse pub aan de Burg.

Dinsdag: Burgrock vanaf 18u.

Voor het volledige programma:

http://www.elfjuli.org
http://www.burgrock.org

Dinsdag 11 juli:
11juli-viering door NSV Nationaal. Om 14u aan de MP3 (Karperbrug 17, Brussel-Centrum), meer info bij Gert Gillis 0477 / 93 97 23.

http://www.nsv.be

Zondag 20 augustus:
Deze 5e editie gaat weer door op de eigen weide in Steenstrate. Busvervoer vanuit Vlaanderen (inschrijven verplicht!). Fiets- en voettochten vanuit diverse plaatsen.

Programma: 60 jaar dynamitering IJzertoren - Godsvrede gisteren en vandaag. Gastspreker : Eric Defoort - Jeugdspreker : Pieter Bauwens - Teksten van E. Verstraete en Anton Aldi - Diverse muzikale omlijsting en samenzang.

Steenstrate - (Zuidschote - Ieper), nabij monument Gebr. Van Raemdonck.

Info: Gino Smits 03 / 238.27.49

http://www.ijzerwake.org

Na de IJzerwake organiseert het VNJ de IJzertreffen. Voor meer info: 03 218 56 58

http://www.vnj.org

Zondag 27 augustus:
IJzerbedevaart. Om 11u 30 aan de IJzertoren te Diksmuide.

http://www.ijzertoren.org

Zaterdag 9 september:
Zoals elk jaar, organiseert het Comité Eerherstel Irma Laplasse een kerkdienst ter nagedachtenis van alle slachtoffers der repressie, in het bijzonder mevrouw Irma Laplasse. Het Comité is samengesteld uit diverse Vlaamse organisaties uit de streek van Brugge, ongeacht politieke voorkeur. Het Comité acht het noodzakelijk dat de schandelijke belgische repressie nooit vergeten wordt! Mevr. Irma Laplasse staat symbool voor deze duistere periode in de Vlaamse geschiedenis. Elk jaar opnieuw wordt zij en vele anderen, herdacht door een plechtige misviering en bloemenhulde aan het graf.

Dit jaar valt de viering op zaterdag 9 september. De kerkdienst begint om 15u in de Sint Katharinakerk, Sint-Katharinastraat in Assebroek, Brugge. Daarna volgt rond 16u 30 de bloemenhulde op de stedelijke begraafplaats, bij het graf van mevrouw Irma Laplasse. Meer Info: 0478 / 82 43 43.

http://www.irmalaplasse.blogspot.com

Zondag 15 oktober:
11de Historische Beurs van de Vlaamse Beweging te Nijlen. Tweedehands- en antiquariaatsmarkt rond de geschiedenis van de Vlaamse Beweging (van 9.00u. tot 16.00u).

De netto-opbrengst van de inkomgelden (2,50 euro p/p) wordt integraal besteed aan de renovatie van de begraafplaats van Ernest Van der Hallen in Lier. Kandidaat-standhouders kunnen voor meer info terecht bij Lode Van Dessel (03 481 82 76), Jos Pieraerd (03 481 71 88) of Luk Dieudonné (03 216 15 25).

Feestzaal Nilania, Kesselsesteenweg 52, Nijlen.

Info: Luk Dieudonné 03 / 216 15 25.

Dinsdag 31 oktober:
Meeting ‘Vrijheid, Recht en Orde’ te Leuven. Organisatie VVB en NSV.

http://www.nsv.be
http://www.vvb.org

Zaterdag 18 november:
De NSV!, de Nationalistische Studentenvereniging bestaat dit jaar 30 jaar. De enige radicale Vlaams-nationalistische studentenvereniging met afdelingen in Antwerpen, Brussel, Hasselt, Gent en Leuven zal haar zesde lustrum met de nodige luister vieren in haar geboortestad Antwerpen.

Programma: Marquisauditorium 15u00: Ontvangst 15u15: Academische Zitting Boekvoorstelling '30 jaar NSV!' Edwin Truyens, stichter van de NSV! Terugblik op 30 jaar NSV! Bruno Valkeniers Gastspreker: Verbondslied 17u00: Einde Academische Zitting Kan. Van Gesselzaal 17u15: Receptie 18u00: Diner 20u30: Cantus 23u00: Einde Cantus 24u00: Sluiten zaal.

Elzenveld Lange Gasthuisstraat 45 2000 Antwerpen Meer info bij Gert Gillis 0477 / 93 97 23.

http://www.nsv.be
http://www.30jaarnsv.be

Vlaamse Jongeren Westland?

Wij zijn een West-Vlaamse jongerenorganisatie die zich inzet voor het beschermen en uitdragen van onze Vlaamse volkse eigenheid en onze Europese beschaving. Veel plezier in het grasduinen doorheen onze webstek en indien u nog vragen heeft, neem gerust contact met ons op!

U kunt ons schriftelijk bereiken op:

Postbus 8, 8000 Brugge (7)

Of per e-post op:

Vlaamse_jongeren_westland@hotmail.com

Lid worden van de VJW? Dat kan!
Schrijf 10 euro (met vermelding van contactgegevens) over op rekeningnummer 738-0146444-93 waarna u driemaandelijks ons ledenblad ALTERNATIEF en geregeld onze Nieuwsbrief WEERBAARHEID! ontvangt, systematisch op de hoogte gehouden wordt van komende acties en activiteiten en u zelf de dagdagelijkse werking van de beweging kan ondersteunen!
Gezien wij VOLLEDIG partijonafhankelijk zijn en dus zelf moeten voorzien in actiefondsen e.d. zijn alle giften op bovenstaand rekeningnummer uiteraard ook meer dan welkom.
Wenst u deze Nieuwsbrief niet te ontvangen? U kunt zich uitschrijven via ons e-postadres:

vlaamse_jongeren_westland@hotmail.com

Bezoek geregeld onze webstek:
http://www.vjwestland.be

De VJW is, tot spijt van wie het benijdt, actief op een of ander politiek forum! Neemt u deel? Hier staat een voorbeeld van wat men als onderschrift zou kunnen gebruiken! Afbeeldingen zoals deze zijn beschikbaar op de webstek! Alles om uw politieke tegenstander te boycotten!

Bezoek ook:

http://nationaal-solidarisme.blogspot.com

Geen opmerkingen: