23 augustus 2006

Professor Vial: "Geen Hezbollah, geen zionisme, wel identitair!"


"Niet pro zionisme, niet pro Hezbollah, identitair!

Onze identitaire beweging (ik gebruik deze naam omdat ze hen omvat die onze wereldbeschouwing delen) is opgehitst, soms op een subtiele en perverse wijze, door bepaalde personen en groupuscules maar ook –en dat is erger- door bepaalde invloedrijke machtige groepen, om toch maar een keuze te maken in termen van alternatieven: men moet ofwel voor de islamieten zijn, ofwel voor de joden; voor de islam of voor de Verenigde Staten. Op basis van morele vooronderstellingen: indien men gechoqueerd en gescandaliseerd is door de Israëlische agressie tegen Libanon, moet men z’n thuis vinden in het antijoodse kamp. Indien men gechoqueerd en gescandaliseerd is door de acties van Hezbollah (en islamisten van allerlei slag), moet men zich thuisvoelen in het anti-islamitische kamp. Logisch gevolg: Gezien de Verenigde Staten die onvoorwaardelijk Israël steunen, betekent vijandig staan tegenover het Amerikaans imperialisme ook vijandig staan tegenover de joodse staat. Er zijn twee kampen, men moet kiezen voor de ene of de andere.

Dit manicheïsme is een valstrik. Het leidt er toe “extreem-rechtse” personen (mediatieke uitdrukking die in feite, men weet het, een mistgordijn betekent waarin delen sterk van elkaar verschillen of op bepaalde ideologische punten zelfs tegengesteld zijn) hetzij een luisterend oor zijn voor de sirenenzang van het islamisme, hetzij een luisterend oor zijn voor de joodse gemeenschap afkomstig uit Israël of uit de diaspora. Dit is, ik herhaal het, in een zeer grote en gevaarlijke valstrik trappen. Want die goede oude Europeanen dienen helemaal niet de bondgenoten (in feite: de “nuttige idioten”) te zijn van Allah of van nieuwe zeloten. Laten we duidelijk zijn: Israël is een terroristische staat, een moordenaarsstaat, gevangen in z’n collectieve paranoïa zodat het zich door niets laat tegenhouden of zal laten tegenhouden –met inbegrip van een wereldbrand- om haar eigen belangen te verdedigen. In deze optiek zijn het doden van VN-soldaten en Libanese kinderen slechts “incidenten”. De liefhebbers van Allah van hun kant, verkeren net in exact dezelfde geestelijke dwaling omdat hun bestaansreden en enige motivatie het overal verspreiden van de islam is, met inbegrip van Europa, met alles wat dit impliceert, de strijd tegen Israël als een waardevolle gelegenheid om hun partisanen hier wakker te schudden. Hier zijn twee parallelle logica’s die niet anders kunnen dan op elkaar gericht te zijn in een onafwendbare ramkoers.

Hiertegenover hebben die goede oude Europeanen maar één zaak voorop te stellen: hun eigen belangen. Of in ons belang is het om de Allah-liefhebbers en de nieuwe zeloten elkaar te laten uitschakelen. Ons belang is om in onze hoofden enkel bezig te zijn met de bevrijding van onze leefgronden en onze volkeren. Bevrijding door een ongenadige strijd tegen de indringers uit het zuiden, voor wie de islam slechts een pseudo-religieus alibi is, een paard van Troje. En ter zelfder tijd een ongenadige strijd tegen de drukkingsgroepen in dienst van Tel Aviv die zich bij ons genesteld hebben en ons willen meesleuren in een oorlog die de onze niet is, door in te spelen op onze afkeer voor indringers uit het zuiden.

Het Midden-Oosten staat in brand? Ja, en dan? Laten we ons beperken tot het tellen van de slagen en het organiseren van het verzet, de herovering en de hergeboorte bij ons, tegen al diegenen die hun kompas gericht hebben op Jeruzalem of Mekka. Alle Europeanen die deze keuze weigeren en zich achter de Allah-aanbidders of de nieuwe zeloten scharen zijn objectief gezien verraders, collaborateurs, en moeten ook zo beschouwd en behandeld worden. Deze positionering is de enige die overeenkomt met de weg die steeds de onze is geweest: de derde weg, identitair en etnocommunautair."
(Prof. Pierre Vial)

1 opmerking:

Dieter zei

Eindelijk eens iets zinnigs over die problematiek! Ik begon het al op mijn heupen te krijgen van al dat 'kant kiezen'.