10 september 2006

De Basken en hun strijd

De mens is een sociaal wezen. Hij wil en moet in groepsverband leven. De groep waartoe hij behoort verschaft hem geborgenheid en steun. Van het democratisch aangesteld gezag in de groep verwacht hij recht en orde.
Het gezin, de wijk en de gemeente vormen kleinere groepen; de levensbeschouwing of godsdienst en de politieke overtuiging, de vrijetijdsbesteding, enz. liggen ten grondslag aan de groepsvorming. De geschiedenis leert ons dat de nationale groepering, het volk voor de mens de belangrijkste grote groep is. Als sociaal wezen is de mens een nationaal wezen.
Het nationaal bewustzijn wortelt in de natuur zelf van de mens.Een waarheid als een koe!
Dit citaat, door M. Van Haegendoren in “Nationalisme en Federalisme”, staat te lezen op een Vlaamse webstek met duidelijke sympathieën voor de Basken en hun strijd voor onafhankelijkheid. Overal ter wereld komen volkeren in opstand (al dan niet met wapens) tegen hun onwettige (natuurlijk is de dwingeland ook diegene die de wetten maakt) overheersers. Elk zichzelf respecterend volk eist het recht op zelfbestuur, of toch ten minste op meer autonomie. Ook hier in Vlaanderen eisen wij het lot in eigen handen te mogen nemen. In het huidige, eengemaakte Europa bestaat België enkel nog op papier, met daarbij nog enkele bankrekeningen met een geldstroom over de (taal)grenzen heen. Een groot verschil tussen Euskadi (Baskenland) en Vlaanderen is: Bijna iedere Bask is een nationalist. Hetzelfde geld voor Noord-Ierland. Hoewel het tij aan het keren is, zijn sommige Vlamingen bang of zelfs beschaamd zichzelf Vlaming te noemen! Een omgekeerde wereld. Het is toch niet meer dan logisch om uw eigen afkomst te erkennen? De Vlamingen kunnen nog veel leren van een volk als de Basken, de Bretoenen, de Ieren, de Tsjetsjenen, enz.

Laten we in Vlaanderen een ideologische strijd voeren. Het strijden met wapens dient de belangen van anderen, niet het belang van het volk. In een oorlog is steeds de kleine man op straat de dupe, niet diegene dat de oorlog begonnen is.

Wees Vlaming zoals het een Vlaming betaamd!

Voor meer inlichtingen over de Baskische volksstrijd: webstek.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Mijn welgemeende dank voor het opnemen van mijn webstek "De Basken en hun Strijd" op uw blog.

Met Vlaams-Nationale groeten,

Natxo,
Ignace Gilté.

Rat. zei

Geen dank. Vlaanderen is niet alleen in de wereld. Er zijn nog volkeren in de wereld die een ontvoogdigsstrijd strijden. We moeten solidair met hen zijn, want door hen een toekomst (bekendheid) te gunnen, bouwen we zelf aan een beter, socialer en vrijer Vlaanderen.