26 september 2006

Media zetten alweer jongeren op tegen andere generaties!

Naar aanleiding van het overlijden van een crimineel in de gevangenis braken op de avond van 25 september in het Brusselse (Marollen – Anneessensplein) straatrellen uit met tientallen vreemdelingen. Deze vreemde relschoppers staken een café en verschillende auto’s in brand, vernielden straatinfrastructuur,… Voor de zoveelste keer. En opnieuw spraken de regimemedia van de “jongeren” als daders. Hiermee worden jongeren afgeschilderd als criminelen, als vernielzuchtige schoelies. Nochtans hebben Vlaamse jongeren niets met deze baldadigheden te maken. Uit angst voor racisme en het behandelen van de vreemdelingen als een beschermde groep worden de daders niet genoemd zoals ze zijn: Noord-Afrikaanse vreemdelingen.Tien personen werden opgepakt maar… niemand werd gerechtelijk aangehouden, ondanks de aanzienlijke schade! Philippe Close, de kabinetschef van de Brusselse burgemeester, herinnerde er ons politiek-correct aan dat er geen rellen waren tussen de politie en “de jongeren” en dat er geen grote samenscholingen waren, maar dat het slechts ging om “geïsoleerde incidenten”. Vanavond ontmoeten de gemeentelijke vertegenwoordigers van de Marollen de jonge vreemdelingen om naar hun grieven te luisteren! Vlaamse jongeren die geen schade aanrichten mogen doorgaans wat langer wachten alvorens ze een luisterend oor vinden bij gemeentelijke vertegenwoordigers.

Doordat de regimemedia voortdurend de veralgemenende term “jongeren” gebruiken, zetten zij in feite de verschillende generaties tegen elkaar op en creëren / bevestigen zij bij ouderen een negatief beeld over jongeren. Dit terwijl jonge Vlamingen hoegenaamd niets met dergelijk crapuleus gedrag te maken hebben. De regimemedia durven of willen man en paard niet te noemen. Als het vreemdelingen zijn die criminele feiten plegen en rellen op straat uitlokken, dient dit ook zo gezegd en geschreven te worden.

Geen opmerkingen: