29 september 2006

Migranten: hoeveel zijn het er nu?

Op initiatief van de in 2006 overleden graaf Charles Ullens de Schooten (actief bij Tiense Suiker, Artal, bank Degroof) en de unionistische Koning Boudewijn Stichting bestudeerde een onderzoeksgroep van vijf universiteiten (twee Nederlandstalige), verenigd in een Belgisch Consortium, de migratiestromen. Doel: regelmatig een stand van zaken opmaken over migratie in België, ‘om zo bij te dragen tot een coherente migratie- en integratiepolitiek’ en ‘extreem-rechts’ af te blokken. De Koning Boudewijnstichting zorgt voor de verspreiding van de resultaten en de opvolging van het initiatief. Het rapport van de Koning Boudewijn Stichting (www.kbs-frb.be) vind je op volgend adres:
http://www.kbs-frb.be/files/db/NL/PUB_1627_Ullens_Stat&Demogr_gegevens.pdf

Hieronder de opvallendste cijfers: Enkele opmerkelijke gegevens:

1.Aantal
De migratiestop van 1974 heeft nooit gewerkt en de migratie neemt sterk toe. Ondanks de immigratiestop is het aantal buitenlanders dat in België komt wonen tussen 1983 en 2004 bijna verdubbeld. Jaarlijks met 34.000 migranten (stad als Lier). Illegalen en geboortes in België zijn hierin NIET meegeteld.

Op 1 januari 2005 telde België 1.570.475 mensen van buitenlandse afkomst. Dat is 15% van de bevolking. Een derde van hen is geboren in België.

Tussen 1991 en 2005 is de allochtone bevolking met bijna 28% gegroeid, de autochone Belgische met amper 0,9%. Volgens de studie ‘duurt het in dit tempo 1.000 jaar om de autochtone bevolking van ons land te verdubbelen, terwijl de allochtone bevolking in 35 jaar verdubbeld is’.

Tussen 1991 en 2005 kwamen er in België meer allochtone Marokkanen bij dan autochtone Belgen.

Uit de cijfers van juni 2001 blijkt dat 60% van de Marokkanen, Turken en Afrikanen van onder de Sahara zich heeft laten naturaliseren.

‘België heeft een van de meest liberale wetgevingen om Belg te worden. Zestig procent van de Marokkanen, Turken en Sub Sahara Afrikanen laat zich naturaliseren. Zij verdwijnen als vreemdeling uit de statistieken’, aldus prof. Marc Swyngedouw (KU Leuven, medewerker rapport)

2.Waar?
De migranten trekken vooral naar de steden. Een derde naar Brussel. In Sint-Joost is 70% van de inwoners allochtoon, in Antwerpen 24%.

Migranten die in de afgelopen vijf jaar naar België kwamen, trokken vooral naar Vlaanderen (Antwerpen, Gent, vroegere Limburgse mijngemeenten): 40% vestigde zich in het noorden van het land, tegen slechts 23% in Wallonië.

Wallonië heeft vooral allochtonen uit de Europese Unie. Van de Marokkanen woont slechts 16% in Wallonië, tegen 32% in Vlaanderen en 51% in Brussel. De Turken wonen dan weer in meerderheid in Vlaanderen, voornamelijk in Antwerpen en Gent.

3. Wie?
Marokkanen zijn de sterkste groeiers bij de nieuwkomers. De migrantenpopulatie wordt vrouwelijker en grijzer (meer vrouwen, meer ouderen; gezinshereniging)

Jan Van de Casteele 29-09-2006
Koning Boudewijn Stichting

Commentaar (JVdC): Voor de enen zijn die cijfers verontrustend, voor anderen een illustratie in getallen van de 'onvermijdelijke multiculturele maatschappij' waarnaartoe we nu eenmaal evolueren. De Vlaamse beweging, verlamd door een onwerkzaam "pluralisme" (in de praktijk zorgt wachten tot iedereen op één lijn zit vooral voor veel stilstand), aarzelt om hierover duidelijke standpunten in te nemen. Is het assertiever bepleiten van enige bescherming van eigenheid, identiteit en cultuur in onze hedendaagse "democratie" nog een optie? Is het multiculturele dogma de enige wegwijzer naar een leefbaar Vlaanderen? Verdraagzaamheid en solidariteit zijn mooie principes. Wie die principes verstikt onder al te snelle slogans, blokkeert de weg naar een oplossing. Maar wie er - zonder blik op de toekomst - vanuit een soort intolerante progressiviteit het adjectief 'onbeperkt' voor plaatst, ondermijnt er de diepgang van en stookt een vuurtje onder het eigen nest.

Migratierapport KBS in de pers.

Bron.

Geen opmerkingen: