09 september 2006

Tegen de staatsdictatuur! Op naar de nationaal-democratie!

De laatste dagen is er weer een hevige hetze bezig tegen organisaties die als extreem-rechts omschreven worden. De werkwijze in de opbouw van deze door de onderdrukkingstaat in gang gezette haatcampagne is genoegzaam bekend. Eerst is er enkele weken een georkestreerde zogenaamde ontmaskeringsessie. Deze gefabriceerde onthullingen worden steevast georganiseerd door het antifascistische front en door blokwatch. Het doet vermoeden dat beide organisaties samenwerken met de staatsveiligheid en andere politionele diensten, teneinde politieke opponenten op te sporen, verdacht te maken, en uiteindelijk de staatsdiensten op te roepen (te dwingen) op te treden. Het is een tactiek die algemeen bekend is in dictaturen en daar ook frequent toegepast word.

De redenen die aangehaald worden om op te treden tegen nationalisten allerhande zou de vrijwaring van de democratie zijn. Maar is dit wel zo, en wie zijn dan de democraten. Eerst en vooral moet gesteld dat er in dit land geen democratie in de klassieke zin van het woord bestaat. Wij leven in een particratie, en dat is iets helemaal anders dan democratie, er zijn in dit land geen volksvertegenwoordigers, enkel partijvertegenwoordigers die op geen enkel moment onafhankelijk van hun partij kunnen of beter gezegd willen optreden. De democratie is gekaapt door de traditionele partijen, en word enkel gebruikt om de partijen winstgevende functies en staatsgeld te laten roven van het staatsapparaat.

Deze partijen weten dat ze geen of weinig invloed meer hebben op de globale wereldeconomie. Ze hebben met zijn allen reeds jaren geleden afgezien van elke ideologische invalshoek. Voor hen bestaan de begrippen links en rechts inderdaad niet meer, ze zijn louter beheerders geworden van de rompstaat, dat wat overblijft van de staatsstructuur. De machtspartijen en zelf de parlementaire schijnoppositie beseffen terdege dat ze deze maatschappij opgezadeld hebben met gigantische problemen. Ze weten (en vrezen) dat de multiculturele maatschappij in dit land en in west Europa in hun eigen gezicht zal ontploffen.

De particratie zal ten dienste van het monopolistische imperiumkapitaal, dat langzaam de gehele wereld in zijn macht wil krijgen, alle bestaande sociale verworvenheden stuk voor stuk afbreken. Het bestaansrecht ontlenen ze louter aan de dienstbaarheid die ze verlenen aan deze nieuwe globale imperiumkapitalisten.

De verliezers zijn het volk. En met hen de staten waarin onze bevolking in europa leven. De onafhankelijkheid van die staten word opgeofferd. Alles waar ons volk voor gestreden heeft en wat het met hard werken bereikt heeft zal stuk voor stuk tenietgedaan worden.

Het is tegen deze achtergrond dat men de vervolging van politiek andersdenkenden moet zien. Diegenen die willen strijden voor de belangen van het volk moeten worden verdacht gemaakt, ze moeten worden vernietigd, hun organisaties moeten worden verboden. Linkse organisaties verlenen hand- en spandiensten aan de vervolgers, en werken actief mee aan de repressie van andersdenkenden. Links heeft zich vereenzelvigd met het internationalistisch imperiumkapitalisme omdat die ervoor zorgen dat de multiculturele agenda die ze zelf nastreven werkelijkheid zou worden.

Daarom is het belangrijk te weten wie de democraten zijn en wie de ware nationale democratie verdedigd. De nationale democratie ligt in het verlengde van de nationale bevrijdingsstrijd. Het Nationaal-Solidarisme is de economische vertaling van dit streven naar deze bevrijdingsdemocratie.

Daarom strijd mee voor een Nationaal-Democratische staat. Schaar u aan de zijde van de diegenen die strijden voor een waarachtige nationale bevrijdingsstrijd. Los van de onderdrukkingsstaat en zijn repressieknechten.

1 opmerking:

Anoniem zei

Blokwatch heeft jullie artikel gekwalificeert als:
"prietpraat v.d. week".

Blijkbaar een gevoelige snaar geraakt :-)

Blokkwatch is de meest leugenachtige site op internet.
Marc Spruyt kan zijn handen niet van minderjarigen afhouden. het is een eikel 1ste klas