20 september 2006

"Vlaamse" liberalen bevolken nieuwe zionistische lobby


Vlaamse liberalen bevolken pro-Israëlische lobbygroep!Volgens voorzitter Gunnar Hökmark richt EFI zich niet tegen Arabieren of Palestijnen, "alleen tegen hen die antisemitisme en haat prediken"! Zo'n tweehonderd leden van het Europees Parlement en nationale parlementsleden van de EU-lidstaten hebben zich gegroepeerd in de organisatie European Friends of Israel (EFI). De nieuwe lobbygroep mikt op termijn op duizend Europese parlementairen! Zij wil zich profileren als de Europese evenknie van de zeer invloedrijke Amerikaanse pro-Israëllobby AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Tot de Belgische leden van de Europese vrienden van Israël behoren onder meer de VLD-kamerleden Stef Goris en Claude Marinower (de man die VJW aanviel met leugens in het parlement), de VLD-senatoren Paul Wille en Margriet Hermans en ex-VLD'er, momenteel onafhankelijk senator Hugo Coveliers.

Europarlementslid en voormalig staatssecretaris voor Europese Zaken Frédérique Ries (MR) is vicevoorzitter van de nieuwe club. In het bestuur zit ook het Nederlandse Europarlementslid Paul Van Buitenen, bekend als klokkenluider van de Europese administratie die eind jaren negentig met zijn onthullingen over fraude aan de basis lag van het collectieve ontslag van de voormalige Europese Commissie. De plechtige oprichting van de EFI in Brussel werd bijgewoond door Tzipi Livni, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, diverse leden van de Knesset, hoge ambtenaren van de Europese Unie en door Europees commissaris van Binnenlandse Zaken Franco Frattini en zijn collega van Buitenlandse Betrekkingen Benita Ferrero-Waldner. In een vooraf opgenomen videotoespraak beklemtoonde de Israëlische premier Ehud Olmert de sleutelrol die de EU speelt in het diplomatieke proces in het Midden-Oosten. "De EU en Israël staan voor dezelfde waarden", stelde Likoedleider en voormalig premier Benyamin Nethanyahu in een videotoespraak, verwijzend naar het nucleaire programma van Iran. De man heeft duidelijk gevoel voor humor. "Een bedreiging van de Israëlische democratie (sic) is een gevaar voor alle democratische landen. "Het Zweedse christendemocratische Europarlementslid Gunnar Hökmark sprak van een historische gebeurtenis. "Nooit eerder kwamen zoveel parlementsleden uit de EU bijeen als vrienden van Israël", zei Hökmark, die optreedt als initiatiefnemer en eerste voorzitter van EFI. Hij is ook voorzitter van de Zweeds-Israëlische vriendschapsvereniging. Volgens hem is het hoog tijd dat Israël meer steun vanuit Europa krijgt. Het initiatief is volgens hem echter niet gericht tegen de Arabieren of de Palestijnen. "Deze organisatie is alleen gericht tegen hen die antisemitisme en haat prediken. Wij komen op voor vrijheid, democratie en mensenrechten. Israël is de enige democratie in de regio." Men moet het maar durven beweren zonder beschaamd te worden! "De lobbygroep wil vooral het imago van Europa in Israël verbeteren, meer begrip wekken voor Israël bij Europese parlementsleden en bij de publieke opinie en de relaties tussen Israël en de EU verbeteren. "Ik hoop dat we de discussie kunnen definiëren zoals ze is: een ideeënconflict tussen democratie en totalitaire regimes", stelt de humorist Hökmark. De organisatie heeft ook kritiek op de media, die een gebrek aan evenwicht worden verweten. "Er is een tendens om de schuld bij Israël te leggen, terwijl de alarmbel in Europa zou moeten luiden als we luisteren naar de antisemitische propaganda in de buurlanden van Israël. We willen duidelijk maken wat er in het Midden-Oosten op het spel staat." De zionistische imperialistische belangen uiteraard...

Het hoeft ons uiteraard niet te verwonderen dat vooral de "Vlaamse" liberalen als propagandisten van de kapitalistische globalisering, hier de geopolitieke belangen van Israël gaan steunen. Klassiek rechts kent z'n pappenheimers! Het geopolitieke status-quo van het Atlantisme en zionisme behouden betekent ook de knechtenrol van Europa behouden. Europa heeft geen nood aan lobbygroepen ten voordele van Amerika of Israël, maar bijvoorbeeld aan een onafhankelijke organisatie die voor meer samenwerking met Rusland pleit. Een organisatie zoals Euro-Rus. Het Westen (de unie van West-Europa, Amerika en Israël) brengt ons enkel maar ongeluk, decadentie en verval. Niet het Westen maar een Verbond van Vrije Europese Volkeren kan het beste antwoorden op de uitdagingen die Europa te wachten staan in de 21ste eeuw!

http://eurorus.altermedia.info

Geen opmerkingen: