26 september 2006

Vlaanderen gaat internationaal!?

Geert gaat internationaal. Met bovenstaand logo wil hij Vlaanderen promoten in het buitenland. Mooi, maar vooral spijtig! Klaarblijkelijk heeft onze stijve onverwijlde minister te lang in hetzelfde partijtje met zijn vroegere kameraad en oud-partijgenoot, bange blatende Bert, gezeten. Bange blatende Bert is van mening dat het Vlaamse beest te aggressief is ... zo te zien deelt oud-collega stijve onverwijlde Geert deze mening!

Men gaat liever met een kleurboek Vlaanderen in het buitenland promoten, dan met HET Vlaamse symbool: de (meer dan) duizendjarige Klauwende Leeuw! Van een voorbeeldfunctie gesproken ... een Vlaams minister die het Vlaams symbool verminkt. Om trots op te wezen!

In Vlaanderen hoort slechts 1 leeuw en dat is de Vlaamse Leeuw!

Of heeft stijve onverwijlde Geert bepaalde bijbedoelingen? Nee natuurlijk niet! Kwade tongen zouden kunnen zeggen dat Geertje een kleurrijk Vlaanderen probeert te promoten? Gelukkig doen we daar niet aan mee.

Ziet gij de zwarte leeuw niet rijzen, zo fier op 't trotse gouden veld ?
Ziet gij zijn forse reuzenklauwen, waarvan één slag de vijand velt ?
Ziet gij zijn bloed'ge ogen gloeien ? Ziet gij zijn maan zo breed verward ?
Die leeuw is onze Leeuw van Vlaand'ren, die rustend nog de wereld tart.

Geen opmerkingen: