04 september 2006

"Wij verklaren dat de glans van de wereld zich met een nieuwe schoonheid heeft verrijkt: de schoonheid der snelheid. Een racewagen die vooruitschiet op kruit, versierd met grote pijpen als slangen met ontploffende adem, is mooier dan de Nike van Samothrake.''Wij willen zingen van de grote massa's in arbeid, vreugde en opstand, van de kleur- en klankrijke branding der revoluties in de moderne hoofdsteden, van de nachtelijke trillingen van de dokken onder stralende elektrische manen; van vraatzuchtige stations die rokende slangen opslorpen; van fabrieken die met hun schoorstenen aan de wolken hangen, van bruggen die gymnastisch over rivieren springen, schitterend in de zon als blikkerende messen; van avontuurlijke stoomschepen die de horizon ruiken, van breedgeschouderde locomotieven en van de glijdende vlucht der vliegtuigen, waarvan de propeller wappert als een vlag in de wind en applaudisseert als een enthousiaste menigte.

Alleen strijd is schoonheid. Geen meesterwerk zonder agressiviteit."

(Uit: Eerste Futuristisch Manifest - Tomaso Marinetti)

Filippo Tomaso Marinetti

Geen opmerkingen: