30 oktober 2006

55 jaar Sint-Maartensfonds

Zondag was het feest in Antwerpen. Een jubileum van het Sint-Maartensfonds. Een afscheidsfeest. Het SMF bestond 55 jaar. Een vereniging van kameraden en lotgenoten. Hun voornaamste doel bestond erin hulp te verlenen aan kameraden, hun echtgenotes en familie. Welke hulp dan ook. Het SMF, een oud-strijdersbond van Vlaamsnationalisten die ooit samen tegen het bolsjewisme ten strijde trokken opdat Europa, en vooral Vlaanderen, vrij zou blijven van de rode smet vanuit het oosten. Het Berkenkruis werd hun symbool.

Zondag, voor de laatste maal, was het een groots feest. Plechtig werd er hulde gebracht aan de gevallen kameraden. Met tromgeroffel werd hulde gebracht aan de overleden kameraden sinds zij uit dienst traden. Een staande ovatie kwam er nadat alle oud-strijders op aanvraag rechtstonden. Vlaanderen, de familie, de kinderen, de kleinkinderen brachten hulde aan wat voor hen altijd hun helden zullen blijven. Oud-strijders van het laatste Vlaamse leger. Gepast was de leus afgelopen zondag: "Het was voor Vlaanderen." Kort, krachtig en veelzeggend. Kwade tongen beweren natuurlijk anders.

Onder begeleiding van de VNJ-muziekkapel, brachten vaandrigs de vele vlaggen van de vele afdelingen van het SMF en enkele van de VMO de zaal binnen. Een prachtig en plechtig tafereel dat niemand ooit zal vergeten. Het feest was compleet. Een edel moment tijdens een jubileum ter ere van helden die Vlaanderen en hun eer diep in hun hart hebben gedragen. Nooit versaagd, nimmer was strijden voor Vlaanderen hen te veel.

Beste Oostfronters, UW EER WAS TROUW!

Niettegenstaande dat de nationale werking van het SMF haar werking stopzet, zijn de lokale gewesten nog zeer actief. En actief zullen ze blijven, tot de laatste man!

Houzee!

1 opmerking:

Raspoetin zei

Een historische gebeurtenis. Op het laatavondnieuws van de VTM kwam het ter sprake. Bij Een (vrt) vonden ze het niet nodig. Ze vonden het geen nieuws. Waarom betalen we kijk- en luistergeld?