06 oktober 2006

6 oktober, 75 jaar geleden...
Vandaag exact 75 jaar geleden, op 6 oktober 1931, richtte de West-Vlaming Joris Van Severen het VERDINASO op, het Verbond van Dietse Nationaal-Solidaristen.


Voor meer uitleg over de figuur Joris Van Severen verwijzen we naar: http://www.vjwestland.be/mk_vanseveren.htm
Van Severen werkte met betrekking tot de oprichting samen met de auteur/dichter Wies Moens, de advocaat Emiel Thiers en Juul Declercq, vakbondsleider van het NAS-West Vlaanderen. Tot het bestuur traden verder ondermeer toe: Pol le Roy, Jef François, Pol van Herzeele (financieel beheer), Leo Poppe (leiding jeugdorganisatie) en Jef Missoorten (commandant van de nieuw opgerichtte Dinaso Militie). Het zwaard-rad-ploeg werd het Verdinaso-symbool. De beweging werd gestructureerd in Gouwen en Gewesten, onder leiding van Gouwleiders, Gewestleiders en Hoofdmannen. Er werden Verdinaso-werkingen opgestart in Wallonië en Noord-Nederland.

Het Verdinaso was een antiparlementaire beweging (geen partij!) die zich uitdrukkelijk antiliberaal en antimarxistisch opstelde. Door haar revolutionaire nieuwe-orde karakter was het Verdinaso ook anticonservatief. Verdinaso-leider Van Severen slaagde er in katholicisme te versmelten met Grootneerlandisme en solidarisme, steunend op drie basisbeginselen: Tucht en orde, hiërachie, gezag. In dat kader pasten ook de pleidooien voor militievorming.


Het Verdinaso kende een succesperiode in de vroege jaren '30, nog geen twee jaar na de oprichting telde de beweging reeds 3285 leden en 147 afdelingen. Maar het Verdinaso is ten onder gegaan aan de onmacht voortvloeiend uit zijn bij wijlen utopische doelstellingen, aan de moord op haar leider en stichter, en aan de chaos binnen de nieuwe ordebewegingen volgend op de mei-dagen van 1940. Het ledenaantal zou nooit de 4000 overschrijden en nam na 1934 (het jaar van de Nieuwe Marsrichting van Van Severen) zelfs af. Een deel van de Dinaso's stapte bij andere bewegingen over in de collaboratie, een ander deel stapte in het verzet en nog anderen hielden politiek volledig voor bekeken. De Duitse nationaal-socialisten bestempelden het Verdinaso in juli 1940 als zijnde "politiek en moreel onbetrouwbaar". Net zoals alle andere bewegingen en partijen van toen, kan het Verdinaso en haar denkbeelden onmogelijk los gezien worden van de tijdsperiode van toen. Nostalgici moeten we ontgoochelen; het historische nationaal-solidarisme van het Verdinaso kan onmogelijk integraal overgenomen worden in de hedendaagse maatschappij van de 21ste eeuw.


Wie meer wenst te weten over het VERDINASO en haar leider Joris Van Severen kan contact opnemen met het Studiecentrum Joris Van Severen vzw. secretariaat@jorisvanseveren.org
http://www.jorisvanseveren.org/


MILITIANENLIED
Daglielo - Jef Tinel

Wij stappen met ons regiment door dorp en stad en vest.
De militianen zijn bekend in ieder Diets gewest.
Is 't niet voor ons dat alles vliedt wat Nederland bedreigt ?
Is 't dank zij onze vuisten niet dat thans de vijand zwijgt !

Wij vechten niet om laffe roof, wij vechten niet om baat.
Maar voor het heilige geloof in de Dinaso-staat.
Wij vechten niet uit vechters zin, wij vechten daar het moet,
Doch rukken wij ten vijand in, bij God, wij doen het goed.

En schutten wij met hoofd en vuist de leider aan het stuur,
En trots de lafheid die hier huist, de Dietse dictatuur.
Getrouw aan het Dinaso steeds, getrouw aan wie het leidt,
Zo vinden w'ons beloning steeds in 't voeren van de strijd.

Geen opmerkingen: