13 oktober 2006

Antikapitalistisch separatisme!


Als maar meer 'groten' uit Vlaanderen (politici, bedrijfsleiders, ...) spreken zich uit voor een onafhankelijk Vlaanderen. Een goede zaak denkt u? Wat is de ware reden voor 'hun' welgemeend separatisme? Hoe komt het dat 'zij' zich plots Vlaams voelen? Nu opeens, zomaar?

Deze Vlaamse 'groten' riskeren niet zomaar hun vel of carrière om te pleiten voor een zelfstandig Vlaanderen. Zij zien slechts hun winsten groeien in dat kleine Vlaanderen. Onder invloed van het alles opslorpend neoliberalisme wil men van Vlaanderen een grote fabriek maken. Een rijke regio die de concurrentie aankan met de rest van de wereld. Dit in het belang van enkelingen. En ja, het volk mag ook wat: produceren en consumeren.

Wij wensen echter een onafhankelijk Vlaanderen, een eigen republiek en nooit een neoliberale fabriek dat Vlaanderen heet! België in het klein willen wij niet!

Stop de neocons!

Voor een antikapitalistisch separatisme!

Steun de strijd der solidaristen!

Op naar een Nationaal-Solidaristisch Vlaanderen!

Geen opmerkingen: