01 oktober 2006

De toekomst is rechts-revolutionair

Bijna 60% van de Vlaamse jongeren vind de aanwezigheid van migranten bedreigend.

Gelijk hebben zij!!!

Vier op de tien Vlaamse jongeren hebben geen vertrouwen in mensen van een andere etnische groep.
Gelijk hebben zij!!!

Bijna een kwart van de Vlaamse jongeren kunnen zich vinden in de strijd voor eigen identiteit.
Gelijk hebben zij!!!

Voor ons, Nationaal-Solidaristen, is dit een duidelijk en klaar signaal. Vele jonge mensen zijn bereikbaar voor onze ideologie en zijn het er zelf mee eens. Voor ons is het een aansporing om via propaganda en vorming uit deze grote groepen jongeren een bewuste ideologische voorhoede te distilleren. Via deze voorhoede die het Solidarisme als leidraad heeft kunnen we een sterke Nationaal-Solidaristische falanx uitbouwen. Jongeren die door het Solidarisme zijn begeesterd kunnen dan op hun beurt in alle geledingen van partijen en bewegingen infiltreren. Wij zullen op ons beurt een mars door de instellingen aanvatten.

De tijd is rijp!
De tijdsgeest staat aan onze kant.
De reactionairen en de volksverraders zullen ons niet tegenhouden!!

Houzee!

Geen opmerkingen: