09 oktober 2006

Denkoefening: verkiezingen.

Verkiezingen zijn het brood en spelen van (voor!) het volk. Het volk denkt echter een mening te mogen geven. Een mening dat trouwens slechts tot de emotie behoort. Een kortstondige emotie waarvan de gevolgen zes jaar lang blijven duren, totdat er een andere emotie de bovenhand neemt. Het volk, geschoold of ongeschoold; geïnteresseerd of niet geïnteresseerd, heeft de democratische plicht een mening te hebben. Een mening die men gedwongen door anderen moet laten verkondigen, tenzij u echt een mening hebt (of denkt te hebben). Deze anderen kunnen er maar wel bij varen. En dat varen doet men vooral met ellebogen, niet met meningen (en vooral niet uw mening). Het verkondigen van de mening van de gedwongen meningbezitters kost geld en brengt voor meningverkondigers geld op. Het geld van het volk. We zullen het maar een noodzakelijk kwaad noemen. Het volk dat democratisch moet mee betalen om hun gedwongen mening te helpen verkondigen. Gelukkig maar dat het volk kan vertrouwen dat de, door hen, gevulde nieuwe vetpotten de komende zes jaren goed zullen worden besteedt. Geen democraat dat er aan denkt dat het vers bekomen geld (de dwangsom voor uw democratische mening) voor andere doeleinden zal worden gebruikt. Heeft er iemand een andere mening, dan is deze zeker en vast een antidemocraat. Gelukkig maar dat we allemaal voor de "goeden" hebben gestemd. Natuurlijk, we hadden geen keus. Maar goed dat we tijdens deze laatste verkiezing de gedwongen keuze hadden om op verschillende geslachten te kiezen, of ze nu een mening hadden of niet doet niet ter zake. Och ja, iedereen heeft een mening. Er is namelijk stemplicht. Wel is de ene mening belangrijker dan de ander; of is de ene mening 'juister' dan de ander. Maar dat is democratie: uw mening telt! Als een ander er maar beter van wordt, dan wordt u er misschien ook beter van. Na zes jaar zullen we zien, maar tegen dan zijn we gelukkig al onze mening vergeten ...

Wat is de verstikkende democratie en het kokhalzen van een vrije mening toch schoon. Zou er iets anders en mooiers bestaan op deze wereld?

Geen opmerkingen: