30 oktober 2006

Een geduchte linkse concurrent voor de SP.a

In een aula van de Brusselse ULB werd een nieuwe politieke formatie boven de doopvont gehouden. Het 'comité voor een andere politiek', kortweg CAP. Jef Sleeckx, oud-parlementariër voor de SP.a, tracht met deze nieuwe beweging een alternatief te bieden voor het huidige neoliberale beleid (waar ook SP.a schuld aan heeft) dat thans, over de taalgrenzen heen, heerst. Een 600tal sympathisanten, op 15 onthoudingen na, bevestigden zaterdag hun ongenoegen en besloten, waar mogelijk, voor de (federale) verkiezingen op te komen in 2007. Een nieuwe beweging, een nieuwe partij, sociaal gedreven met wortels binnen het ACV en de ABVV.

Daarmee is een geduchte, échte linkse partij geboren die het de SP.a wel eens moeilijk zal kunnen maken. De SP.a vaart al jaren een centrumlinkse koers, hier en daar met wat liberale accentjes. Of het in dank wordt afgenomen? Misschien wel. Maar daar kan de CAP verandering in brengen. Daar waar het Coveliers en De Decker kwalijk lukt een échte liberale partij uit de grond te stampen, daar slaagt Sleeckx er met gemak in een nieuwe linkse partij op te richten.

Wat brengt ons de toekomst? De VLD die nog meer achteruit gaat en een verdeeld links front? Vlott dat vlotjes stemmen binnenhaalt van VLD en Vlaams Belang, maar uiteindelijk in stemmenaantal niets betekent? De winnaar lijkt al bekend. Leterme wordt premier!

Sleeckx zal zijn gelijk halen: vanaf 2007 zal er een andere politieke wind waaien.

1 opmerking:

FR zei

Opvallend afwezig in hun kritieken op het neoliberalisme: massa-immigratie. Deportatie door kapitalisten heet immers een "mensenrecht"...