24 oktober 2006

Eriksson-herdenking.

In alle stilte vond er zaterdag 21 oktober een herdenking plaats van wijlen Albert Eriksson, leider van de tweede VMO. Een privé-initiatief van de familie Eriksson. Een intieme herdenking van mensen die in zijn laatste levensjaren dicht bij hem stonden. Als hulde plaatsen wij hier een gedicht als ode aan Albert Eriksson.

Afscheid van Bert

Velen hebben u verguisd, mijn vriend,
anderen u aanbeden.
toch bleeft ge mens en altijd kind
in uw geloof en streven
en al kwam uw dood niet onverwacht
het is steeds moeilijk afscheid nemen

Gij waart de spits, gij waart de strijd, de leider in ons midden.
naast u de vlag, Het oud symbool dat wij nog steeds aanbidden.
‘k herinner mij die fonkeling van zelfbewust vertrouwen
die glans, die daadkracht in uw ogen, die belgië zou berouwen.
Altijd vooraan, zonder compromis.
Zo vol van strijd voor ’t volk gewis.
altijd doordacht, niet onbezonnen
de vuist gebald, de blik staalhard
van ideaal en moed doordrongen
vervuld van glorie ’t ganse hart.

Neen, niemand kon u remmen toch?
wanneer gij leidend, stil de troepen
van uw Vlaamse Militanten Orde
tuchtvol in de bres liet springen
en onvolprezen zonder zelfzucht of gewin
het tij liet keren en anderen van schrik deed springen…

Onvolprezen is uw moed en onvoldaan uw streven
maar des te meer zijn onze trouw, uw idealen bijgebleven.
De uniformen dragen wij niet meer
De Odal is verborgen,
maar diep in ’t hert en eeuwig lang
zullen uw troepen ervoor zorgen
Dat Vlaanderen vrij wordt en ook vrank.
En, niet verduitst, verengelst of verfranst
Terug met vlag en wimpel
fier kan worden
’t heilig Vaderland.

Ravenkoning.
Voor deze speciale aangelegenheid werd een prachtige gedenkpenning ontworpen. Oud-VMO'ers kennen de kanalen om een penning aan te schaffen.


Beste Bert, uw eer was trouw. U dient als voorbeeld voor de jeugd. Non-conformistisch, idealistisch en trouw. Vlaanderen is trots op u! VMO houzee!

De Vlaamse Jongeren Westland betuigen hun steun en medeleven aan de Familie Eriksson.

Een jaar geleden, doch nimmer vergeten!

(En voor het gespuis en betaalde vaderlanders dat deze blog ook leest: Hoewel VJW zich niet volledig akkoord verklaart met sommige ideeën van wijlen Bert Eriksson is hij en blijft hij een boegbeeld en voorbeeld van de Vlaamse Beweging en hare Jeugd.)

Geen opmerkingen: