06 oktober 2006

Turkstalige propaganda, de "democraten" aan het werk...

Overmorgen is het weer hoogdag voor de "democraten": bolletjeskermis voor de gemeente- en provincieraden. Sommige kandidaten en partijen vinden het daar bij nodig om in al hun ijverige stemmenjacht zich te buiten te gaan aan bedenkelijke praktijken. Opnieuw zijn er vreemdelingenkandidaten die ergens in Vlaanderen opkomen maar het vertikken om hun propaganda in de Nederlandse taal op te stellen. Allicht als bewijs hoe goed de "integratie" slaagt? We geven hieronder enkele voorbeelden. Vermeldenswaardig daarbij is dat sommige kandidaten van niet-Europese origine (Turks) op een kartellijst staan waar de Vlaams-nationalistische N-VA aan meedoet. Blijkbaar zijn er nog steeds Vlaams-"nationalisten" die graag protesteren tegen het Frans in en rond Brussel (en terecht!) maar die de andere kant uitkijken wanneer in Vlaanderen niet-Europese talen zoals het Turks gebruikt worden in ondermeer verkiezingspropaganda! Beschamend. Is het historische / ideologische blindheid of gewoon angst om het etiket "racist" opgekleefd te krijgen?


Taalverraad verdient wat ons betreft slechts 1 antwoord:


Geen opmerkingen: