17 oktober 2006

Vlaamse jeugd wil minder toegeven aan roofdierkapitalisme!

De eisen en dogma's van het roofdierkapitalisme worden door de Vlaamse jeugd steeds meer in vraag gesteld zo blijkt uit een studie van Vlerick School voor Management. De twintigers van de zogenaamde "Generatie Y" blijken namelijk héél wat minder flexibel en avontuurlijk te zijn op sociaal-economisch vlak dan hun voorgangers. Zo voelen ze er steeds minder voor om zelf nog een onderneming te starten in het huidige wildkapitalistisch systeem en is men helemaal niet afkerig van de zekerheden die een overheidsbetrekking biedt.

De Vlaamse jeugd wil wel degelijk nog steeds hard werken, maar dan wel binnen strikte afspraken, mét een strikte scheiding tussen werk en vrije tijd. Pensioensparen en een hospitalisatieverzekering (kortom het verkrijgen van sociale zekerheid) wordt belangrijker en hoger ingeschat dan het verkrijgen van een gsm of laptop vanwege het werk. Loon en status zijn niet de voornaamste zaken waar men aan denkt bij sollicitaties. Overuren moeten strikt betaald worden. De laatstejaars die aan het onderzoek meewerkten zijn niet langer bereid zich als loonslaven te laten uitbuiten, zelfs al gaat het hier om hooggeschoolden die doorstromen naar kaderfuncties. (Bron: het Nieuwsblad, 17 okt. 2006)

Resultaten die ons als sociaal-nationalisten tevreden stellen! Arbeid dient tot zelfontplooiing waarbij men werkt om te leven en niet leeft om te werken.


Geen opmerkingen: