24 november 2006

Drama Volkswagen-Vorst toont de noodzaak: volksnationale sociale politiek ipv kapitalistisch internationalisme!

De directie van de Volkswagen-groep heeft deze week bekend gemaakt dat bijna 4000 werknemers van de 5750 hun werk zullen verliezen, dus ongeveer 2/3de van het totaal. De houding van de VW-directie is schandalig t.a.v. hen die reeds jaren hebben meegewerkt aan de gerenommeerdheid van het merk en de geassocieerde merken. Al deze ontslagen arbeiders en hun families worden opgeofferd aan extreem rentabiliteitsstreven om ondermeer aan de stijgende geldhonger van de aandeelhouders te voldoen. VJW veroordeelt scherp de houding van de directie van de VW-groep t.a.v. de arbeiders en bedienden die niks meer vragen dan waardig te kunnen leven van hun arbeid. De mondiaal opererende aandeelhouders hebben weer aan het langste eind getrokken. Welke minister, welke regeringsleider, welke vakbond kan hen tegenhouden zolang men weigert het internationalisme, het kapitalisme en het liberalisme in vraag te stellen? Antwoord: geen enkele! Lonen, belastingen, sociale zekerheid worden meer en meer internationaal gedicteerd. Wie weigert of aarzelt wordt door de beurzen afgestraft. Op het asociale internationalisme kan enkel het sociale nationalisme een gepast antwoord zijn.
De werknemers van VW-Vorst hebben zich net zoals in zovele multinationals te pletter geflexibiliseerd de voorbije jaren, met als gevolg een bijna ondraaglijke werkdruk en de werknemers in het Duitse VW-Wolfsburg hebben in ruil voor voorlopige “werkzekerheid” een verlenging van de arbeidsduur aanvaard zonder loonsverhoging. Met de rug tegen de muur hebben alle werknemers hun uitbuitingsgraad laten verhogen in ruil voor werk. Het internationale kapitalisme heeft de citroen in VW-Vorst genoeg uitgeperst en nu wordt hij weggegooid. De lonen en arbeidsvoorwaarden voor werknemers in lageloonlanden als Brazilië, China, India,… worden nu en dan eens samen met de productiviteit en lonen van de VW-werknemers in Vorst in computermodellen gestopt en het resultaat daarvan bepaalt wat de VW-groep gaat doen: er komt een nieuwe fabriek in India.
VJW roept op tot solidariteit met de werknemers van VW-Vorst en benadrukt de medeplichtigheid van de belgische politieke klasse die heeft laten betijen. Een zoveelste vaandelvlucht vanwege de politiek tegenover het grootkapitaal. Het wordt helemaal te gortig en oneerlijk wanneer de politici met de liberaal Verhofstadt op kop, “geschokt” reageren en ook nog eens de Duitsers de mantel uitvegen wegens “economisch patriottisme” en “nationalisme”! Of hoe men de uitwassen van het crimineel liberalistisch beleid tracht af te wimpelen op nationalisme om de eigen verantwoordelijkheid niet te moeten toegeven en de macht van het internationaal grootkapitaal niet in vraag te moeten stellen!
VJW veroordeelt evenzeer de houding van de vakbonden die er alles aan doen om de woede van de werknemers te kanaliseren en hen tot kalmte aan te manen om toch maar geen fundamentele standpunten in te nemen en acties tegen het systeem te ondernemen. De vakbonden zitten ingekapseld in dit systeem en zijn de “ordediensten van het patronaat” geworden. Met VJW benadrukken we dat een nationale en een sociale strijd onafscheidelijk zijn! Wij roepen de VJW’ers en sympathisanten op om waar mogelijk, individueel of in groep, steun te verlenen aan de werknemers, hetzij financieel hetzij door actie en aanwezigheid.


Aan de VW-werknemers roepen we op zich te organiseren buiten de traditionele vakbonden die medeplichtig zijn aan de kuiperijen van het internationalistische grootkapitaal, en zich niet te laten recupereren door valse systeemdienaren die nu krokodillentranen wenen maar ondertussen met handen en voeten gebonden zijn aan het systeem, het kapitaal en haar partijpolitieke dienaren. Zij hopen slechts dat de woede en het protest zo snel mogelijk zal verdwijnen en er opnieuw kan worden overgegaan tot de orde van de dag. Tot het volgende drama met duizenden ontslagen… VJW hoopt dat alle werknemers in Vlaanderen er zich goed van bewust zijn dat wanneer men niets doet en zwijgt, hun beurt van sociale ellende vroeg of laat komt.

Omdat dergelijke drama’s zich niet meer zouden kunnen voordoen, roepen wij op tot fundamentele veranderingen in het sociaal-economisch bestel. Alleen wanneer de politieke democratie die het algemeen volksnationaal belang verdedigt, de globalisering aan banden legt en aan regelgeving en grenzen onderwerpt, kunnen sociale drama’s zoals in VW-Vorst voorkomen worden!
1. Herstel of bevestiging van de macht van de politiek over de economie, waarbij gekozen wordt voor een volksnationale sociale politiek in plaats van een liberalistische en internationalistische onderdanigheid aan het grootkapitaal.
2. Afscherming van de EU-grenzen voor producten die hier niet geproduceerd worden volgens onze sociale en ecologische wetten en regels.
3. Invoering van échte inspraak en medebeheer van de werknemers in de bedrijven, met controlemacht en vetorecht in bedrijfspolitieke beslissingen.
4. Invoering van een belasting op internationaal kapitaalverkeer. Elke dag gaat er bijna 2000 miljard euro elektronisch de wereld rond via de beurzen. Meer dan 80% van dat kapitaal komt neer op onproductieve speculatie. Kopen en direct opnieuw verkopen om hoge winsten te scoren. Winsten die niet leiden tot investeringen of werkgelegenheid maar in de zakken van mondiale superkapitalisten verdwijnen om de geldhonger van de aandeelhouders te bevredigen.

Geen opmerkingen: