15 november 2006

Nationalisme heet kapitalismekritiek

"Men heeft in ons Avondland al veel te lang met compromissen en reactionaire gedachten gespeeld. De ervaring heeft ons geleerd, dat men daar niks mee kan bereiken. Het gaat er niet om, zich in het doodsbed op de ene of de andere zijde te draaien, maar wel daarom, dat men ontwaakt en zich opricht.”

Julius Evola.

De VJW is een jongerenorganisatie met een revolutionair gezinde inslag. Revolutionair is voor ons de aanval op de bestaande verhoudingen en structuren. Wanneer burgerlijke en reactionaire kringen ons verwijten dat we aansturen op een “omwenteling”, dan zeggen we deze personen: “Ja, we wensen te doen en te achterhalen wat jullie in jullie misdadige domheid verzuimd hebben!” In een tijd waarin het liberaalkapitalisme met haar nog duizendmaal meer crimineel wereldbeeld, zich als een storm tegen de volkeren keert, kunnen wij slechts tot verzet overgaan indien wij onze visie klaar kunnen omschrijven en een zwakke of laffe verdediging van vermeende waarden met een moedige en consequente aanval bestrijden. Een echte revolutionair, dewelke dit begrip niet als dwaas, inhoudsloos reclameschild gebruikt, staat in elk geval niet loyaal ten aanzien van de bestaande politieke ordening. Elke huidige revolutionair moet het bijgevolg te doen zijn om de omkering van de machtsverhoudingen. Lees verder.

Geen opmerkingen: