02 november 2006

Pieter Willem Botha overleden...

De voormalige Zuid-Afrikaanse president Pieter Willem Botha is dinsdag 31 oktober op 90-jarige leeftijd overleden. Als 20-jarige student rechten was hij al betrokken bij de verkiezingscampagne van de NP, de rechtse Nasionale Party van blanke Afrikaners, wanneer die partij nog in de oppositie zit. Meer dan vijftig jaar zou hij een rol spelen in de NP. In 1978 wordt hij premier, een functie die in 1984 wordt afgeschaft zodat hij president (staatshoofd en regeringsleider) wordt. In zijn regering, die verantwoording schuldig is aan het nieuwe driekamerparlement, neemt hij een Indiër en een kleurling op. Botha deed tijdens zijn bewind van ruim tien jaar meermaals toegevingen aan de liberale krachten in het land. Zo vond hij het als eerste regeringsleider nodig een bezoek te brengen aan de township Soweto en begon hij voorzichtig met hervormingen en liberale uithollingen van de gescheiden volksontwikkeling. Hij schrapte wetten die gemengde huwelijken verboden en perkte de voor zwarten verboden gebieden in. Tegelijkertijd zwoer hij echter dat hij nooit de macht zou overdragen aan een zwarte meerderheid. De reactie van Botha op het door communisten aangestoken geweld in het begin van de jaren tachtig is keihard. Hij kondigde in 1986 de noodtoestand af en keek streng toe op het verspreiden van subversieve gedachten via de pers. P.W. Botha weigerde te verschijnen voor de door de internationale gemeenschap opgedrongen "Waarheidscommissie" van Desmond Tutu. De commissie moest het doen met een 1700 pagina's tellend dossier, waarin hij inging op de beschuldigingen tegen hem en alles ontkende. "Als christen en als Afrikaner heb ik me nooit schuldig gemaakt aan moord", aldus Botha. Toch blijft men Botha in verband brengen met moorden op zwarten tijdens de jaren tachtig. Zo beweert de vroegere minister van Recht en Orde, Adriaan Vlok, dat Botha hem in 1988 persoonlijk de opdracht een bomaanslag te plegen op het gebouw van de Kerkenraad in Johannesburg. P.W. Botha was een autoritair leider, een man met een heftig temperament, het leverde hem de bijnaam "de Grote Krokodil" op.

Het was P.W. Botha zijn verdienste om zijn land te dienen in zeer moeilijke internationale omstandigheden (heropflakkering van de Koude Oorlog in de periode 1978-1988, de aanwezigheid van communistische troepen in Angola, Mozambique en Namibië), niet toe te geven aan de internationale druk en boycotacties vanwege liberale en marxistische krachten tegen de gescheiden volksontwikkeling. Toch was hij jammergenoeg niet ongevoelig voor de Zuid-Afrikaanse blanke "Verligtes" die het land van binnenuit trachten te destabiliseren en waaraan hij toegevingen deed in zijn beleid. Al bij al was P.W. Botha een verdienstelijk president, zeker in vergelijking met de verrader F.W. De Klerk die na hem president werd en de deur opende naar de chaos en de vrije val waarin het land nu verkeert.Boven: P.W. Botha op de achtergrond, hier samen met zijn minister van buitenlandse zaken Pik Botha (rechts) en Samora Machel (president van Mozambique), tijdens het sluiten van het Nkomati-akkoord in 1984.


VJW verkoopt échte Zuid-Afrikaanse vlaggen (zoals afbeelding hierboven), 17 euro/stuk, verzendingskosten inbegrepen. Dit was de officiële vlag van de RSA tot 1994, toen zij na de politieke omwentelingen door een soort veelkleurige vaatdoek vervangen werd.

Geen opmerkingen: