15 november 2006

Pim Fortuyn, een volgeling van de Derde Weg?

De Nederlandse auteur en socioloog Dick Pels heeft een boeiende visie op de vermoorde Nederlandse politicus Pim Fortuyn. In zijn boek ‘De geest van Pim’ vergelijkt Pels het gedachtegoed van Pim Fortuyn met het fascisme (in brede betekenis), maar op een andere wijze dan gebruikelijk. De weergave van het gedachtegoed van Fortuyn is redelijk gelukt, hoewel de vooringenomenheid van de auteur zo nu en dan overduidelijk is. Al meer dan twintig jaar behoort Pels tot een groep auteurs die in het fascisme voor alles een «derde weg» tussen liberalisme en socialisme zien. Zij beschouwen het als een vorm van verzet tegen het materialisme dat zo kernmerkend is voor deze twee ideologieën, en als een extreme consequentie van het streven naar volledige democratisering van de samenleving. Tien jaar geleden schreef Pels reeds een boek over de Nederlandse socialistische politicus Jacques de Kadt, getiteld: ‘Het democratisch verschil: Jacques de Kadt en de nieuwe elite’. Net zo min als Hendrik de Man, Georges Sorel en Benito Mussolini was Jacques de Kadt te vangen in het klassieke links-rechts-schema. Allen bevonden zij zich in een merkwaardig overgangsgebied, waarin zowel linkse als rechtse ideeën opgeld deden, maar dat ook weer niet als het politieke centrum kan worden aangeduid, omdat er een duidelijk radicale en revolutionaire mentaliteit heerste. In zijn boek ‘De geest van Pim’ plaatst Pels Fortuyn in deze traditie. Bovendien maakte Pim Fortuyn op briljante wijze gebruik van de mogelijkheden die de moderne massamedia bieden, en kon hij zich ontwikkelen tot een “SBS6-versie van de vooroorlogse, radicale Jacques de Kadt”. Lees verder.

Geen opmerkingen: