11 december 2006

Amnestie-Fakkeltocht een succes!

Zaterdag vond er de Amnestie-Fakkeltocht plaats in Roeselare. Het verschil met andere jaren was dat deze twee uur vroeger begon dan gewoonlijk. Waar men andere jaren door bijna lege straten liep, waren nu de winkels nog maar net gesloten en werd de boodschap voor Amnestie wel degelijk in het straatbeeld verkondigd. De serene fakkeltocht kon dus rekenen op veel toeschouwers.

Het Comité 9 December (een collectief van West-Vlaamse nationalistische verenigen, waaronder VJW) kon rekenen op een redelijke opkomst van een kleine honderd manifestanten. Gezien de weersomstandigheden en de Bormsdag in Sint-Niklaas, zeker geen slechte opkomst. Alle afdelingen (Oostende, Brugge en Kortrijk) van de VJW werden opgeroepen om deel te nemen aan deze fakkeltocht waardoor er ongeveer toch een 35 VJW-militanten aanwezig waren. Andere verenigingen aanwezig waren het VNJ (met onder andere een landsknecht), Het Sint-Maartensfonds, de Jongeren Aktief, Nation, Voorpost, KVHV en wellicht nog andere verenigingen die niet herkenbaar (TAK, VVB?) meededen met de Fakkeltocht.

Natuurlijk moest ook de systeempers aanwezig zijn. Gewapend met camera zullen zij wel het nodige beeldmateriaal verzameld hebben om op een bepaalde dag het Comité 9 December (en daarmee de gehele Vlaamse Beweging) door het slijk te sleuren met verdraaide beelden en in een misplaatste context. We zijn het ondertussen wel gewend, wie ligt daar nu nog wakker van?

Als afsluiter van de Amnestie-Fakkeltocht vond er een korte toespraak plaats in De Gezelle. De eis om Amnestie werd herhaald, maar er werd ook gewaarschuwd. De nadruk werd er op gelegd dat er een subtielere repressie aan de gang is tegen nationalisten. Geen repressie op straat, maar een psychologische repressie. Alle Vlamingen die een radicaal standpunt durven innemen worden verdacht gemaakt, worden, als ze de kans er toe krijgen, gerechtelijk vervolgd. Hiertoe heeft het systeem netjes een gedachtepolitie in het leven geroepen. Onder het mom van mensenrechten is haar voornaamste doel het Vlaams-nationalisme te bestrijden. Deze gedachtepolitie maakt dankbaar gebruik van wetten die ze zelf heeft gemaakt (op racisme, radicalisme, …) waardoor ze het (eigen!) volk steeds meer vrijheden afneemt. Nationalisten werden vroeger vervolgd, maar ook vandaag. Dat maakt de eis om amnestie nu juist zeer actueel. Nationalisten kunnen vandaag, zonder criminele feiten te hebben gepleegd, opgepakt worden voor ‘hun ideeën’. Amnestie, niet alleen voor de Oostfronters, maar ook voor alle nationalisten die vandaag en morgen zullen gestraft worden vanwege hun idealisme, vanwege Vlaamsgezind te zijn.

AMNESTIE NU !!!

Nadien volgde er nog een zeer ‘gezellige’ zangavond waarop nationalisten uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel konden verbroederen, want er is maar één strijd: de nationale!

Geen opmerkingen: