14 december 2006

Belgische kaste organiseert contra-revolutie

Via de Belgische staatsomroep is gisteren een contra-offensief op touw gezet om de Vlaamse onafhankelijkheidseisen de kop in te drukken. De zogezegde onafhankelijkheidsverklaring die te zien was in het tv-programma en de nasleep ervan toonde al de angsten die de Belgische kaste heeft.

Zij wou dat angstgevoel overbrengen naar de bevolking. Via het oproepen van een angstgevoel dat te vergelijken valt met de angst voor het buitenaardse zoals in Orson Wells radioprogramma War of de worlds, zo ook was en is het de bedoeling van de tv-uitzending dat men vol afschuw en afkeuring naar het gebeuren zou kijken.

In deze uitzending van de RTBF was er geen sprake van marsmannetjes die Belgie binnenvielen, maar was gewoon te zien hoe een volwassen volk zijn vrijheid en zijn onafhankelijkheid opeist. Vanuit ons standpunt gezien is het meest verschrikkelijke wat in de uitzending naar voor komt gelegen in het feit dat het volledig programma nep is. Deze uitzending is niet als grap bedoeld en ze is niet onschuldig van aard.

De Belgische kaste hoort en ziet hoe het kartel CD&V en NV-A met een offensief bezig is om verdere bevoegdheden voor het Neo-Belgische Vlaams parlement te eisen. De Belgische kaste beseft terdege dat een verdere staatshervorming nodig is om het Belgische vehikel in stand te houden, maar is beducht voor het niet in de hand houden van verwachtingen en eisen.

De tactiek van het kartel is daarin gelegen dat men zeer verregaande toegevingen van de Belgische kaste wil afdwingen, en daarvoor gebruikt men het breekijzer van de Vlaamse autonomie. Het kartel CD&V –NV-A wil in de volgende Belgische regering zetelen met Leterme als mogelijke eerste minister. Daarom spelen ze nu poker met de rest van de machtskliek. De bedoeling is duidelijk, indien men er over zou denken om het kartel uit de de volgende federale regering te houden, dan zal het kartel met harde Vlaamse eisen die nu al als ballonnetjes met een leeuwtje erop worden losgelaten, een chantagepoging ondernemen om de paarse Belgicisten op andere gedachten te brengen.

Na de federale regeringsvorming met het kartel zullen dan traditiegewijs de stoere eisen en verklaringen worden ingetrokken zodat de Belgische carrousel verder kan draaien. Leterme zal dan verklaren dat er chaos dreigde en dat men nu een staatsman nodig heeft die de Belgische bevolking naar een nieuw begin kan loodsen. Hij zal verklaren dat er daarom nog even moet afgezien worden van te verregaande autonomie. Hij zal ook alluderen op de angst die de bevolking voor avonturen heeft. En hij zal Vlaamse avonturen bestempelen als een gevaar voor de welvaart van ons (Belgische) volk.

Dat is nu net de les die de RTBF aan Leterme en konsoorten wou meegeven. Alleen hebben ze bij de Walen niet door dat de CD&V alweer het betere gokspel onder de knie heeft.

Geen opmerkingen: