29 december 2006

De leugen van de gelijkwaardigheid

In december 1948 nam de VN haar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan, een document dat tot op de dag van vandaag in belangrijke mate mee vorm geeft aan de internationale relaties maar ook aan nationale wetgeving in staten. Nochtans is dit UVRM gebaseerd op een grondbeginsel dat als een dogma kan beschouwd worden met een realiteitswaarde van nul. Dit grondbeginsel is de stelling dat “Alle mensen vrij en gelijk in waardigheid en Rechten worden geboren”. Dit grondbeginsel is zondermeer een dwaasheid, men beweert namelijk vanuit het niets dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid zouden geboren worden. Dit grondbeginsel, dit dogma, is gebaseerd op een opsomming van de vele fouten die in het verleden vanuit allerlei modernistische ideologieën en premoderne mensvisies werden gemaakt en tot de verscheidene horrorkamers van de geschiedenis hebben geleid. Zeker na 1945 voelde men klaarblijkelijk een behoefte aan dit dogma, maar een aanname ervan wil nog niet zeggen dat het ook met de werkelijkheid overeen komt en dat het berust op feiten en argumenten. Lees verder.

Geen opmerkingen: