29 december 2006

De Mohamed Cartoons - Neocons recruteren Europa voor Amerikaanse geopolitiek

Een Atlantistische neoconservatieve provocatie in de vorm van cartoons over de profeet Mohamed? In elk geval heeft de publicatie van de cartoons in het neoconservatieve blad Jyllands Posten uit Denemarken (en gevolgd door een serie andere Europese publicaties) stevig bijgedragen tot het mobiliseren van legers, basissen en schatkisten in Europa ten voordele van de imperialistische politiek van het Witte Huis, uitgedokterd door de neocons. Met inbegrip van een agressieve politiek jegens Iran. De voorbije jaren richtte het protest van moslims tegen “het westen” (een verouderd concept uit de Koude Oorlog) zich vooral tegen het triumviraat Washington-Londen-Tel Aviv. Door de crisis die ontstond na de publicatie van de cartoons werden de landen Denemarken, Noorwegen, Frankrijk en Duitsland eveneens doelwitten van de moslimhaat. Dit terwijl Londen en Washington rustig konden achterover leunen en zelfs op hypocriete wijze de cartoons veroordelen! Het eindresultaat was/is een gevoelige vooruitgang van de neoconservatieve denktrends binnen het ideologisch klimaat in Europa. Het leidde er ondermeer toe dat de EU niet langer hulp wenste te verschaffen aan de Palestijnse regering. De Palestijnen hadden een vermetele democratische fout gemaakt door in de stembus massaal voor het antizionistische Hamas te kiezen… Lees verder.

Geen opmerkingen: