29 december 2006

Hoe komen we tot een Vlaamse staat?

Om op deze vraag een antwoord te vinden moeten we eigenlijk eerst een analyse maken van wat de Belgische staat eigenlijk is. De klassieke Vlaams nationalistische benadering is de volgende:

1. De Belgische staat is een soort monoliet die beheerst en beheerd word door de Walen.
2. Het koningshuis is de emanatie van deze staat.
3. Vlamingen zijn lijdend voorwerp in deze staat, zij ontberen rechten.
4. Om deze rechten te verwerven moeten wij onafhankelijker worden of totale onafhankelijk nastreven.

Deze analyse is volgens mij niet correct. De Belgische staat is voor mij geen klassieke staat die geleid word door een minderheid (de Walen) die de meerderheid (de Vlamingen) onderdrukt. Het is wel juist dat er allerlei mechanismen aanwezig zijn die de grootste groep van de bevolking meer discrimineert dan de minderheidsgroepen. Het zal wel uniek zijn in de wereld dat de meerderheid van een volk juist een verminderde macht heeft in zijn land ten voordele van een minderheid. Toch is er geen sprake van een overheersing door die minderheid (of beter gezegd het zijn niet de Walen als zodanig die als minderheid de Vlamingen uitbuiten en onderdrukken). Met andere woorden, het is niet een volk dat ons, Vlamingen (en Walen), onderdrukt. Neen, het is een bevolkingskaste die alle macht in handen heeft, namelijk de Belgische kaste. Lees verder.

Geen opmerkingen: