04 december 2006

"Nationaal-Links" steunt VW-arbeiders!

Een delegatie van ongeveer 30 leden van de beweging NATION hebben deelgenomen aan de betoging van 2 december uit solidariteit met de werknemers van Volkswagen Vorst. Zoals bekend dreigen bijna 4000 personen hun werk te verliezen als gevolg van de zegeningen van de kapitalistische globalisering. De NATION-militanten hebben duizenden pamfletten uitgedeeld met de oproep aan te sluiten bij "Gauche Nationale" (Nationaal-Links). Tot ergernis van de (extreem-)linkse manifestanten kreeg "Gauche Nationale ruime aandacht vanwege de 20000 aanwezigen en vanwege de pers.


http://gauchenationale.over-blog.com

De gekende haat-reacties vanwege linkse militanten van diverse organisaties waren niet uit de lucht. Dit kon de verspreiding van de standpunten vanwege "gauche nationale" niet verhinderen. Daarmee hebben de militanten van NATION zich ook begeven op een terrein dat jarenlang werd overgelaten aan (extreem-)links: de sociale strijd. Strijden voor de volksgemeenschap, dit betekent ook strijden tegen het crapuul in driedelig maatpak aan het hoofd van internationale financiële groepen en multinationals. VJW steunt dit initiatief en feleciteert de militanten van NATION met deze actie.

Geen opmerkingen: