04 december 2006

Geslaagd Congres Euro-Rus


Op zaterdag 2 december vond het congres plaats van Euro-Rus te Lebbeke. Op het programma verschillende sprekers: Yann Ber Tillenon (Breizh – Voorzitter vereniging Kêrvreizh), Guillaume Faye (Frankrijk – socioloog/auteur), Nick Griffin (Engeland – Voorzitter BNP), David Duke (USA – Voorzitter Burgerrechtenvereniging), Kris Roman (Vlaanderen – Euro-Rus). De eveneens aangekondigde Alexej Michaïlov (Rusland – Pamyat / Voorzitter DPNI Moskou) kon niet tijdig aanwezig zijn wegens visumproblemen. Moderator was Robert Steuckers (Vlaanderen – Europese Synergieën). Namen kort het woord en/of steunbetuigingen aan het concept: Philippe Bannoy (Wallonië - Historicus), Ronald Van Der Wal (Nederland – Voorzitter VNN), Roland Pirard (Brussel – Historicus), David Pattyn (Duitsland – Filosoof)

Het congres haalde een mooie opkomst, op het laatste moment werd nog uitgeweken naar een andere zaal met een grotere capaciteit. Er waren meerdere info-en propagandastands, waaronder die van de Vlaamse Jongeren Westland. Opvallend was -alweer- het gedrag van de pers, de systeemknechten vonden het vertonen van een vertekend beeld alweer belangrijker dan de feiten: vier cameraploegen waarvan drie er enkel en alleen waren om David Duke in beeld te brengen en hem voor te stellen als een KKK-leider. Dat de man al 30 jaar gebroken heeft met die organisatie was van geen belang voor de "kwaliteitspers". Dat er naast David Duke ook andere sprekers waren al evenmin. Over de inhoud van het congres, namelijk de mogelijke toenadering van Europa tot Rusland, werd al helemaal niets gezegd. Het moest voor de persmuskieten weer eens een "neonazi"-bijeenkomst worden. VJW bedankt alvast de organisatie en wenst Euro-Rus veel succes met haar werking.

http://eurorus.altermedia.info/


Geen opmerkingen: