29 december 2006

Over het racistisch imperialisme met de naam ‘zionisme’ …

Sommige rechtse “nationalisten” menen de staat Israël als een “voorpost van de Europese beschaving” te moeten beschouwen, meestal gemotiveerd vanuit een primaire haat tegen alles wat met islam en de Arabieren te maken heeft. Dat zelfs rechtse volksnationalisten zich tot dit bedenkelijk discours bekennen is op z’n zachtst gezegd verbazend. Israël heeft in de verste verte niets te maken met de christelijke en heidense wortels van Europa of met de Europese volksculturen. Zionisme (steun aan het concept van de Israëlische staat als thuisland van de joden) is imperialistisch en racistisch van aard, van in den beginne tot op de dag van vandaag. De creatie van de staat Israël is één van de grootste staatkundige blunders van de 20ste eeuw geweest, het zorgt al bijna 60 jaar voor voortdurende politieke conflicten op internationale schaal, voor geweld en oorlog. Bovendien is het bestaan van Israël op geopolitiek vlak schadelijk voor de Europese belangen. Niettemin moet hierbij vermeld worden dat het afwijzen van zionisme niet mag ingegeven zijn door of verward worden met jodenhaat. Het kan ook niet de bedoeling zijn om van de vele jodenvervolgingen in Europa doorheen de eeuwen een rechtvaardigingsgrond te zoeken voor het zionisme. De onderstaande tekst verschaft een zicht op het ontstaan en wezen van het zionisme, ter scholing van jonge nationalistische militanten. Lees verder.

Geen opmerkingen: