01 december 2006

Vlaams-nationalisme in de greep van het Liberalisme

Door de overstap van JM Dedecker naar de N-VA is er een verdere versterking van het ideeëngoed van het kapitalisme pur sang doorgedrongen in het nationalistisch kamp.

Het VB was al de uitgesproken neoconservatieve toer opgegaan, en lees neoconservatieve maar als prokapitalistische. De economische opstelling van de N-VA was al even liberaal-conservatief met dit kleine verschil dat ze zich een beetje gedeisd hielden vanwege de syndicale gevoelens van hun kartelpartner. Maar deze terughoudendheid is nu wel verleden tijd nu men een rasliberaal heeft binnengehaald.

Dedecker en vrienden vinden alle sociale beschermingsmaatregelen maar niks, het blauwe zwaailicht noemt de sociale zekerheid gepamper van het ergste soort. De antipamperbeweging (de neoliberale lobby) vindt dat wie in zijn broek doet (afgedankt wordt, of ziek is), in zijn eigen nat moet wachten op betere tijden. Zij vinden dat belangengroepen (lees vakbonden) geen invloed mogen uitoefenen op sociale vragen en beslommeringen. De liberalen haten belangengroepen vermits zijzelf totaal belangeloos in de economische ruimte zweven. Het dogma van de survival of de fittest is bijna neonazipraat vermits men uitgaat van het gegeven dat de sterken voor zichzelf kunnen zorgen en de rest maar moet zien hoe zich te redden.

De concentratie van neoliberale nationalisten is intussen wel heel sterk en de sociaal voelenden in de beweging lijden duidelijk aan bloedarmoede. Er is in de partijpolitieke Vlaamse Beweging geen enkele georganiseerde antikapitalistische stroming meer te vinden. Zelf het niet te ontkennen feit dat het huidige kapitalisme globaliserend van aard is en bijgevolg wars is van staatsvorming is blijkbaar geen argument voor de Vlaamse Staat-aanhangers om tot ander (meer solidaristische) gedachten te komen. Men gelooft nu eenmaal in het zelfregulerende effect van de vrije markt. Wat een anarchistische vrije markt dan wel reguleert dat zal bijdragen aan de vorming van een eigen staat is voor niet ingewijden onvatbaar.


Wat wel vatbaar is en dus voor iedereen te begrijpen is het feit dat de vijanden van het nationalisme telkens sterkere argumenten aangereikt krijgen om de separatisten antisociaal te noemen. Voor de socialisten en alles wat zich links of sociaal noemt is het weer de bevestiging van de liberaal-conservatieve en prokapitalistische agenda van de nationalisten. Men kan weer verhevigd met het argument zwaaien dat men een Vlaamse staat wil op kosten van de werkenden en ten voordele van de rijken. En eerlijk gezegd wie wil er nu een eigen Vlaamse staat als deze staat de vele goede sociale instrumenten die er nu bestaan pampers noemt?

Als de grootste volkspartij (Vlaams Belang) zoals ze zichzelf noemt verder gaat in het omarmen van het liberalisme dan zullen ze de werkenden uiteindelijk niet meer kunnen overtuigen om mee te strijden voor een eigen staat. De partij heeft vele liberaal denkende en handelende boegbeelden in de aanbieding. Ze heeft geen solidaristische boegbeelden meer, tenzij mensen die de geschiedenis van het solidarisme kennen en er vrijblijvend op vormingsavonden over komen keuvelen. Hetzelfde geldt voor de N-VA, door sociale afbraakwerkers zoals Dedecker in dienst te nemen promoot je het nationalisme niet. Neen, jullie promoten de Belgische staat als sociaal tegengewicht voor jullie neoliberale avonturen.

Geen opmerkingen: