07 januari 2007

Het vierde burgermanifest.

Het vierde burgermanifest?

Een oproep voor een volgende immigratiegolf!

In zijn vierde kluchtenboek dat Verhofstadt heeft laten schrijven staat een warme oproep om van start te gaan met een nieuwe immigratiegolf. Alhoewel in het boek wordt toegegeven dat de eerste en nooit gestopte immigratiegolven uitgedraaid zijn op een fiasco, heeft onze eerste minister er duidelijk weer zin in om historische fouten nog eens lekker over te doen. Nadat er uitgebreid wordt toegegeven dat de vroegere gastarbeiders niet geacht werden om hier in ons land te blijven na gedane arbeid, en dat er dus van integratie absoluut geen werk werd gemaakt, komt onze Guy tot de vaststelling dat de eerste migratiegolven onverwerkt zijn gebleven door onze eigen bevolking en ook door de immigranten zelf. Hij geeft toe dat er in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw deze immigranten als een probleem werden ervaren. Er kan gerust gesteld worden dat die problemen niet alleen in de 21ste eeuw voorduren maar zelf als probleem zullen toenemen. We zitten dus met een massa immigranten die volgens Verhofstadt problematisch zijn. Je zou dus kunnen veronderstellen dat een verantwoordelijke politicus lessen zou trekken uit zulke catastrofale vergissingen? Maar niets is minder waar. Verhofstadt schrijft: “Hoe dan ook, het migratiebeleid is aan een grondige koerswijziging toe. Legale migratie moet opnieuw bespreekbaar worden! Om de knelpuntberoepen en de vraag naar hooggeschoolde werkkrachten in te vullen zal het niet volstaan om onze werkelozen te activeren en om te scholen.”

Voor alle duidelijkheid, Verhofstadt spreekt hier niet over Europese immigranten vermits Europeanen in zijn visie geen immigranten zijn in de Euroruimte, maar medeburgers. Neen, voor de liberale voorman is het duidelijk waar die hoogopgeleide mensen vandaan moeten komen, namelijk uit de derde wereldlanden. Hij vindt niet dat dit zal leiden tot een “braindrain” maar veleer tot een “braingain”. Hij baseert zich hierop door te stellen dat er 225 miljard dollar naar de thuislanden van deze nieuwe immigranten terugvloeit.

Laten we nu even nagaan waar de gaten in de liberale redenering voor een nieuwe immigratiegolf zitten, en waarom de invoer van nieuwe mensen meer op goedkope mensenhandel gelijkt dan op een verrijking van onze samenleving. Laat ons beginnen in eigen land, door het massaal invoeren van hoogopgeleide mensen uit de derde wereld wil men besparen op onze onderwijskosten. Het is een kapitalistische zet om de kosten voor onderwijs te kunnen afbouwen door de brains van ergens anders in te voeren. Ook wil men blijkbaar niet investeren in de opleiding van werkelozen, of ze nu allochtoon zijn of niet. Het is op korte termijn goedkoper knelpuntberoepen in te vullen door mensenhandel (invoer van mensen op legale wijze) dan door opleiding van duizenden, blijkbaar niet op de arbeidsmarkt, integreerbare allochtonen die hier nu al aanwezig zijn. De kosten voor de integratie, of de mogelijke re-integratie in de landen van oorsprong van de eerste immigratiegolven, moeten nog door onze bevolking gedragen worden. Dus terwijl men de kosten van de vorige immigratiegolven en alle bijhorende problemen nog moet zien op te lossen, zijn de verantwoordelijken van de vorige criminele immigratiepolitiek reeds druk bezig om onze bevolking op te zadelen met een volgende. Het feit dat Verhofstadt mensen van buiten de Europese unie moet gaan halen toont overduidelijk aan dat de uitbreiding van de unie totaal niet voldoet aan de economische noden van de kernlanden van deze unie. En als voorlopig laatste argument zou ik willen aanhalen dat de massale kapitaalvlucht, of “money drain”, uit ons land er toe leidt dat de welvaart hier niet toeneemt door de nieuwe immigratie maar juist afneemt. Want waarom heeft de huidige regering al twee maal een fiscale amnestie ingevoerd voor geld dat landgenoten in het buitenland hadden gedeponeerd, juist ja, om de economie hier te stimuleren. Het argument dat Verhofstadt gebruikt dat het een verrijking is voor de thuislanden van de nieuwe immigranten is juist. Maar het is eveneens juist dat het voor onze eigen bevolking een verarming betekend. Met andere woorden, onze bevolking betaalt de prijs van die kapitaaloverdrachten en dat leidt in ons eigen land naar meer armoede. Het is toch geen geheim dat de armoede in ons land toeneemt naarmate er meer immigratie is? Dat is integraal het tegenovergestelde van wat de pro-immigratiepartijen beweren.

Voor ons nationalisten is het duidelijk, wij willen geen herhaling van de immigratieleugen. Het 4de burgermanifest is dan ook geen manifest voor de gewone burger, het is een manifest voor de burgerlijke en kapitalistische elite!

Geen opmerkingen: