08 januari 2007

Hoe legaliseer je een illegale realiteit?

Als de lezers van deze blog soms denken dat er geen fantasten in de huidige Belgische regering zitten, dan hebben ze het mis. Onze bekendste fantast is ongetwijfeld onze onvolprezen eerste minister Guy Verhofstadt. De titel van dit stuk is dan ook niet uit mijn duim gezogen maar is een stelling die in het vierde burgermanifest uitgebreid uit de doeken word gedaan. Het is de oplossing voor de armoede in sommige landen, en je zou dergelijke oplossingen niet direct van een liberaal verwachten. Ik zal de toverformule dan ook aan onze lezers openbaren.

In sommige landen, zo schrijft hij in het burgermanifest, is er een paradox. Je hebt namelijk een illegale realiteit. En wat houdt die illegale realiteit dan in? Wel dat zit zo: in vele grootsteden, zoals Mumbai (het vroegere Bombay in India), zijn er miljoenen slums of krottenwijken. Deze krottenwijken zijn illegaal opgetrokken met allerlei afbraakmaterialen en daar wonen dan die miljoenen mensen in zonder vergunning of papieren (abstractie makend van de krotten, waar hebben we die situatie nog gezien?), maar dat daar gelaten. Om die miljoenen mensen dus geld te verschaffen en een begin van rijkdom te creëren, is er de geniale oplossing van onze liberale staatsman, namelijk het toekennen van eigendomspapieren aan al die illegale bewoners van die krotten. Niet alleen eigendomspapieren voor het krot, neen, onze eerste minister is genereuzer dan dat. Hij wil eigendomspapieren geven voor de grond die onder dat krot ligt. De redenering in het burgermanifest is dan de volgende: als de staat of de privé-eigenaar op die, door krotten overspoelde, grond iets wil bouwen, dan moet de staat of de privé-eigenaar eerst die grond en die krotten betalen aan hun wettige eigenaren, de illegalen die op die grond wonen. Door dit systeem worden de armen een beetje rijker volgens ‘Marx’ Verhofstadt. Dus door illegaliteit legaal te maken transfereer je armen in rijken.

Nu wil ik dat idee niet helemaal afbreken, integendeel ik kan wel een paar toepassingsgebieden in ons eigen landje bedenken waar we de theorie van ‘Marx’ Verhofstadt kunnen toepassen. Ik ben nu niet direct voor de liberale economie, maar ik moet toegeven dat er wel mooie mogelijkheden zitten in de Verhofstadt-variant van de blauwe hemeltheorie.

Aan de 15% armen in dit land, en bij uitbreiding aan al diegenen die zich geen eigen woning meer kunnen aanschaffen, zou ik dus aanraden: kraak een pand of bezet een stukje grond dat van de overheid is. Als u daar niks van u gading vindt kunt u misschien een stukje grond van u buurman inpalmen. Voor natuurliefhebbers kan ik een stukje Lappersfortbos aanbevelen. U verblijft daar een tijdje en u bouwt natuurlijk een krotje op uw uitverkoren lapje grond.

Dan gaat u na een tijdje (als u nog vrij rondloopt tenminste) naar de administratie der domeinen en eist dat men u de eigendomsakte van u stulpje overhandigt. Voor de mensen zonder papieren geldt dezelfde modus operandi met dit verschil dat zij ook nog even langs het stadhuis moeten voor hun verblijfsvergunning of regulariseringsdocumenten. Men kan immers geen grond verwerven en verkopen zonder geldige papieren. De antidiscriminatiewetten in ons land zouden niet toelaten dat illegalen minder grond en panden mogen bezetten dan mensen met papieren. En papieren uitdelen is volledig conform de leuze “legaliseer het illegale”. Als u tegen die tijd nog niet opgenomen bent in een mentale instelling, dan kunt u de juist verworven eigendom weer aan de vorige rechtmatige eigenaar verkopen. Als u er in slaagt om dit proces enkele malen te voltooien, dan kan er gerust gesteld worden dat u uit de armoede bent gehaald door de remedies van wonderdokter Guy. Zorg er wel altijd voor dat u het burgermanifest “nr. 4” bij de hand heeft. Anders zouden de proceskosten en de kosten van mogelijke internering niet opwegen tegen de waarde van uw eigendom.

Als u denkt dat dit stukje satire is, dan moet ik iedereen teleurstellen, dit is wel degelijk uit het brein ontsproten van onze eerste minister. Al moet ik direct toegeven dat de binnenlandse variant ontsproten is uit mijn wildste liberale fantasie. Maar alle gekheid op een stokje, het zijn toch mooie voorstellen en oplossingen van Verhofstadt. Alleen is het verdomd jammer dat die gladjanus er in eigen land niet in slaagt om hier de armoede terug te dringen. De sukkel slaagt er zelf niet in om de huurprijzen te bevriezen. We moeten dus concluderen dat sommige stukken van het burgermanifest zijn geschreven onder invloed van zware Toscaanse wijn. Maar is dit te verwonderen? Zijn niet alle beslissingen van deze regering met dezelfde wijn overgoten???

Eddy Hermy

Geen opmerkingen: