14 februari 2007

Wat de VLD niet vertelt ...

Zondag hield het FDF te Kraainem haar "Congrès de la périphérie". Het FDF gaf er een opsomming van haar aloude eisen: - de uitbreiding van Brussel met de faciliteitengemeenten en de Vlaamse gemeenten (of delen ervan) Dilbeek, Beersel, Grimbergen, Sint-Pieters-Leeuw, Machelen en Zaventem op basis van een referendum - dat de volledige bevoegdheid (inclusief financiële middelen) over het faciliteitenonderwijs in handen komt van de franstalige gemeenschap - de goedkeuring van het minderhedenverdrag (wat de facto zou neerkomen op faciliteiten over heel Vlaanderen voor éénieder die dat wil)

Luk Van Biesen (kamerlid voor de VLD en gemeenteraadslid te Kraainem) stelt ons gerust: "op één enkele lokale Brusselse SP.a - mandataris (Pascal Smet) na is iedereen in Vlaanderen vastberaden: de grenzen van het Brussels gewest liggen vast". Dhr. Van Biesen vergeet er wel even bij te vermelden dat zijn partijgenoot Guy Vanhengel in een nog niet zo ver verleden al met de idee van een referendum speelde om de zaak (uitbreiding van Brussel) te beslechten.

Wat trouwens te denken van het communautaire programma dat de VLD op 3 februari voorstelde in het Vlaams Parlement? Naast de belofte om de faciliteiten te laten uitdoven (horen we hier een echo van Patrick Dewael uit 2002 ?) lezen we "naast het bestaande integratiebeleid, moet er een nieuw gastenbeleid opgezet worden, waarbij de Gemeenschappen ervoor zorgen dat deze nieuwkomers (al dan niet tijdelijk) in hun eigen taal geholpen kunnen worden. Het is aan het nieuwe Grondwettelijke Hof om daarbij te controleren of de internationale verdragen over de bescherming van de taalminderheden in de randgemeenten én in Brussel worden nageleefd".

De VLD geeft hiermee haar goedkeuring aan: - (al dan niet tijdelijke) faciliteiten in heel Vlaams-Brabant (cfr. gastenbeleid). Dit beleid is, in tegenstelling tot hetgeen Sven Gatz liet doorschemeren in het Vlaams Parlement, niet te verwarren met de huidige maatregelen (bijvoorbeeld wooncode) (cfr. naast bestaande integratiebeleid) - inmenging van de Franstaligen in de manier waarop Vlaanderen de nieuwkomers in de Rand opvangt (cfr. op te richten grondwettelijk hof) - een aanvaarding van het minderhedenverdrag (aangezien het Grondwettelijke Hof daar zal moeten op toe kijken)

Voor de volledigheid nog even vermelden dat de VLD BHV wil splitsen en tegelijkertijd pleit voor een nationale kieskring - zoek zelf maar de tegenstrijdigheid.

Gerustgesteld zijn we door de sussende woorden van Dhr. Van Biesen dus allerminst. Meer zelfs, zijn partij geeft ons nog meer reden tot ongerustheid. Voeg daarbij de vaststelling dat Franstalig België quasi unaniem is in haar pleidooi voor de uitbreiding van Brussel, voor extra rechten aan de anderstaligen in de Rand en voor de goedkeuring van het Minderhedenverdrag en het is duidelijk: de volgende ronde in de staatshervorming wordt weer bibberen en beven.

TAK-persbericht.

Geen opmerkingen: