05 maart 2007

Armoede stijgt, net als het liberaliseren!

De voortdurende neoliberale aanvallen op de maatschappij, het volk en de sociale zekerheid werpt haar "vruchten" af: meer rijkdom voor een steeds kleinere groep en vooral een stijgende groep die in armoede leeft. Een recent rapport van de Europese Commissie bevestigt deze jarenlange trend nog maar eens voor België: 13,5% van de kinderen groeit op in een gezin waar niemand werkt. 14,7% van de Belgen leeft in armoede. Midden de jaren '90 bedroeg dit nog rond de 7%, maar werd de stijgende trend reeds geconstateerd. In Vlaanderen bedraagt de armoede-graad ongeveer 11%, in Wallonië loopt dit op tot 18% en in onze Vlaamse hoofdstad Brussel zelfs tot 27%! De neoliberale wanbestuurders duwen ook steeds meer bejaarden in de armoede, meer dan 20% van de oudere Belgen leeft in armoede! Het liberale beleid van de paarse systeempartijen heeft de afgelopen jaren de evolutie enkel nog versterkt. Het is duidelijk dat we noch in ons land noch in de andere Europese landen oplossingen kunnen verwachten voor de sociale desintegratie en achteruitgang. Deze partijen en hun politiek systeem zijn verknecht en verkocht aan het groot-kapitaal dat een internationalistisch beleid wil met zo weinig mogelijk staatstussenkomst.

Steeds meer Vlamingen moeten slecht betaalde jobs aannemen of worden van sociale bijstand uitgesloten. Uitkeringen zijn niet langer welvaarstvast want vooral bij werklozen is de armoede fel gestegen. De neoliberale leugen dat men werklozen maar moet "activeren" om de problemen op te lossen raakt zo langzamerhand tot op de draad versleten. Zelfs wie een slecht betaalde job aanneemt kan in armoede terecht komen. De amerikanisering komt ook op dit vlak om de hoek kijken. Heel wat jobs waar laaggeschoolde en andere "problematische" werklozen voor in aanmerking konden komen, worden "geoutsourced". Voor minder productieve werkkrachten is geen plaats meer in een globaliserende wereldeconomie. De liberale economie ontvlucht steeds meer haar plicht om jobs te creëren. Tegenover het internationalistisch liberaal-kapitalisme kan slechts één tegengif geplaatst worden: nationalistisch solidarisme!

Met VJW pleiten wee daarom voor:
* Herstel van de politieke macht over de economie.
* Afschaffing van de verouderde liberaal-democratie die volksbelangen verkwanselt ten voordele van kapitaalsgroepen.
* Taks op internationale kapitaalbewegingen.
* Herstel van het gezag en macht van de staat in de economie.

De identitaire strijd is ook een sociale strijd. Het gaat niet op het politieke liberalisme in vraag te stellen en het economische liberalisme verder uit te bouwen zoals de rechterzijde zo graag doet. Het gaat evenmin op om het economisch liberalisme te verwerpen terwijl men het politieke liberalisme wil behouden zoals de linkerzijde maar al te graag wil. Beiden moeten tot op de grond afgebroken worden. Vlaanderen heeft belang bij een economisch en sociaal welvarend Wallonië. De Parti Socialiste met haar misdadig corrupt bestuur (die eerder meewerkt aan het neoliberalisme dan ertegen te strijden) in Wallonië en onze Vlaamse hoofdstad deugt niet, maar het neoliberale Vlaanderen van de werkgeversorganisaties, de J. M. Dedeckers en andere Coveliersen deugt evenmin! Er is nood in Vlaanderen én in Wallonië én in de rest van Europa aan een solidaristisch geïnspireerd beleid dat komaf maakt met de verouderde neoliberale recepten. Een nieuwe politieke en economische ordening voor deze 21ste eeuw die identiteit, volksbelang en sociale politiek laat zegevieren en het liberaal internationalisme op politiek en economisch vlak de doodsteek geeft.

Geen opmerkingen: