30 maart 2007

Biodiversiteit

Soms kan men op de televisie toch nog iets interessant horen en zien. Zo ook laatst waar het ging over de gestage groei van de populatie Halsbandparkieten in dit land. Een of andere Brusselse gek had in de jaren 80 het idee opgevat om Brussel meer kleur te geven. De man vond dat de stad wel een beetje kleurrijker mocht worden. Of deze persoon op dat tijdstip kleurenblind was en dus niet gezien had dat zijn stad al helemaal verkleurd was zullen we nooit weten. Desalniettemin liet hij tientallen fel gekleurde vogels los in de vrije natuur. Wat zou men zeuren om een kleurtje meer? Maar nu blijkt er plots een probleem te zijn met de ingevoerde en uitgezette Halsbandparkieten. Ze zijn niet alleen kleurrijk maar ook succesvol en ze hebben zich zodanig aangepast dat ze nu een steeds grotere groep gaan vormen die een rechtstreekse concurrent is voor de Vlaamse Boomklever. De Boomklever wordt uit zijn natuurlijke habitat verdreven door de nieuwe indringer die steevast de broedplaatsen (holen in bomen) inpikt. De Halsbandparkiet is niet te stuitten, ook en vooral omdat de vogel volgens natuurkenners niet kan verdacht worden een lieve vogel te zijn, nee integendeel, de vogel is zelf zeer agressief. In Engeland is de plaag als zo groot geworden dat men er beslist heeft om exoten die een gevaar betekenen voor de inheemse soorten af te maken. Mijn handen grepen al naar de telefoon toen ik dit op televisie hoorde. Ik wou het antiracismecentrum op de hoogte brengen van de wel zeer raciaal en darwinistische getinte verhaaltrant op mijn televisie, tot het plots tot mij doordrong dat het hier maar om vogels ging. Datzelfde soort vogels waar, zo herinnerde ik mij, ook al problemen mee waren in Kosovo. Maar daar is het probleem al opgelost, de ingeweken vogels hebben de Kosovaarse variant van de Boomklever al uit de weg geruimd en daarna volledig hun plaats ingenomen. Gelukkig dat het maar om vreemde vogels gaat, stelt u voor dat dit probleem zich voordoet met mensen? In feite zouden de mensen van de vogelbescherming Blokwatch moeten contacteren die hebben namelijk een toverrecept dat alle vreemde vogels in vrede kan doen samenleven. De organisatie zou de tegenstellingen tussen Halsbandparkiet en Vlaamse Boomklever tot ieders bevrediging kunnen oplossen. Ze zouden eisen dat de Vlaamse Boomklever niet zo onverdraagzaam moet zijn en zijn overgebleven nestjes vrijwillig moet overdragen aan de gekleurde parkiet. De parkiet heeft rechten, dat moet de Boomklever niet vergeten.

Geen opmerkingen: