27 maart 2007

De leugen van economische migratie

In een vraaggesprek in het weekblad Knack met Patrick Dewael stelt de vragensteller van dienst vast dat er een uitwijzingsbeleid gevoerd wordt en dat dit toch in tegenspraak is met de noodzaak aan nieuwe economische migranten in het land België. “Is het dan niet dom om mensen uit te wijzen uit het land?” vraagt de interviewer aan Dewael. Het zou toch verstandiger zijn ze hier te houden en te regulariseren?

Dewael is het roerend eens met de vragensteller en zegt dat dit absoluut bespreekbaar moet worden. Hij maakt een parallel met de Angelsaksische landen (de USA bedoelt hij waarschijnlijk) waar de bevolking al heeft ingezien dat het alleen maar voordelen oplevert om economische migratie te bevorderen en toe te laten. De vraagsteller en de minister zijn het roerend eens, er zijn niets als voordelen voor de eigen bevolking.

Eigenaardig genoeg (en in totale tegenspraak met hun bewering dat we nog meer economische migranten naar hier moeten lokken) zegt Dewael enkele lijnen verder in het betreffende vraaggesprek dat er een enorme werkeloosheid is onder allochtone jongeren (door de kapitalisten ingevoerde economische immigranten). Is er iemand onder onze lezers die ons kan uitleggen hoe het mogelijk is dat er enerzijds nood is aan nog meer ingevoerde werkkrachten en anderzijds de torenhoge jeugdwerkloosheid bij de reeds geïmporteerde werkers (of is werkelozen een betere benaming?)?

Kan er verder iemand uitleggen wat de enorme voordelen zijn voor de eigen bevolking? Kan men het een voordeel noemen dat de eigen werkers nu moeten betalen voor de eigen werklozen plus nog eens een duwtje moeten geven om ook de ingevoerde werkelozen te ondersteunen?

Over de werkelijke redenen om nog meer werkvee in te voeren (zo zien de monopolys werkmensen) reppen de Minister en zijn voorprater de journalist met geen woord. De werkelijkheid redenen zijn namelijk niet zo humanistisch en sociaal zoals de heren minister en Knackschrijver wel zo graag willen laten uitschijnen. Neen, integendeel, er zit een geheel van asociale motieven achter het multiculturele geslijm van beide heren. Het doel van de verdere invoer van economische migranten is om zo een enorme druk te zetten op onze eigen werknemers om hen zo flexibiliteit en looninleveringen te doen aanvaarden. Door de enorme druk op de arbeidsmarkt, een druk die door het overaanbod aan goedkope arbeidskrachten van binnen en buiten de Europese Unie wordt opgevoerd, zullen onze mensen verplicht worden om de afbraak van onze sociale verworvenheden te slikken. Onze arbeidsmarkt zal dan transparant geworden zijn, wat wil zeggen weinig zekerheid voor uw inkomen en veel onzekerheid over uw job.

Dewael en de schrijvers van het grootkapitaal zullen nog vele trucjes moeten verzinnen voor ze de gewone man in de straat zo zot krijgen dat hij zal instemmen met zijn eigen ondergang. Wij Solidaristen hebben de plicht om naast onze arbeiders en werkers te staan in de strijd voor het behoudt van de opgebouwde sociale verworvenheden. In onze eigen staat zal de sociale strijd vooraan staan. Maar daarnaast is het ook noodzakelijk dat we die mensen die onder valse voorwendselen naar hier zijn gelokt helpen om terug naar hun thuislanden te gaan. Daar ligt namelijk de toekomst voor die landen en volkeren, via het bevorderen van de remigratie er voor zorgen dat deze mensen in hun landen van oorsprong een nationale en sociale revolutie kunnen bewerkstelligen. De nationale revolutie is namelijk de enige weg naar de vrijheid en welvaart voor alle volkeren!

Geen opmerkingen: