05 maart 2007

Delokalisering na overheidssteun = diefstal!

De klassieke rechterzijde spreekt zo graag enerzijds over hardere aanpak van criminaliteit en bedrijfsvriendelijke maatregelen anderzijds. Hierin toont klassiek rechts zich van haar meest hypocriete, schijnheilige zijde!

Wie belastingen ontduikt, steelt van de gemeenschap. Stelen is criminaliteit en moet dus bestraft worden. Het aantal ondernemingen (groot en klein) die de belastingen ontduikt is nauwelijks te schatten, maar het is uiteraard de overgrote meerderheid. Als deze vorm van criminaliteit ter sprake komt, zwijgt rechts meestal.

Rechts wil ook zo weinig mogelijk overheids-"bemoeienis" in de economie, tenzij men subsidies kan losweken natuurlijk. De Franse socialistische presidentskandidate Ségolène Royal heeft nu het voorstel geopperd om overheidssteun van bedrijven terug te vorderen indien zij delokaliseren alsook dat bedrijven niemand mogen ontslaan wanneer ze grote winsten maken. Voorstellen die wij als sociaal-nationalisten ten volle kunnen steunen.

Eerst geld van de gemeenschap (en dus ook de werknemers) aannemen om dan daarna fabrieken in andere continenten te gaan openen en de Europese vestigingen te sluiten is internationalistisch én ronduit crimineel. Werknemers op straat zetten terwijl er winsten gemaakt worden is eveneens crimineel, want jobcreatie is geen recht maar een plicht voor de bedrijven. Eens te meer is het ook een aanwijzing dat de etiketten "rechts" en "links" versleten en onbruikbaar geworden zijn. Rechts propageert in deze internationalisme en witteboordencriminaliteit!

In Vlaanderen kwam al snel reactie op dit voorstel vanwege de waakhonden van het systeem, ondermeer bij monde van de liberale politica Patricia Ceysens, die het een "dom en zelfs gevaarlijk voortsel" noemde. We zouden het ondernemerschap immers niets in de weg mogen leggen, het profitariaat moet kunnen doorgaan. Over belastingontduiking en het onrechtmatig opstrijken van overheidssubsidies hoort men dergelijke politieke slaven van het systeem veel minder of nooit!

Geen opmerkingen: