07 april 2007

Alain de Benoist en politiek "rechts"...

In het recentste nummer van het tijdschrift TeKoS (een aanrader voor elke VJW-sympathisant!) geeft de Franse filosoof Alain de Benoist enkele bedenkingen weer over zijn werk van de afgelopen decennia en over "rechts in de politiek. Daarin zegt hij ondermeer:
"Wat vandaag 'rechts' en 'links' heet, lijkt helemaal niet meer op wat men vroeger onder die termen verstond. In het verleden ben ik altijd en tegelijkertijd een tegenstander van het communisme en het liberalisme geweest. Het communisme is ineengestort, maar het liberalisme heeft alles overwoekerd. In die situatie voel ik mij noodzakelijkerwijze dichter bij een linkse die een tegenstander is van het liberalisme, dan van een rechtse die het liberalisme heeft verinnerlijkt. Dit 'grensoverschrijdend' gevoel geeft mij een grotere vrijheid om retrospectief de stellingen te evalueren die de rechter- en linkerzijde in het verleden hebben ingenomen.

Historisch gezien is een van de meest opvallende karaktertrekken van de rechterzijde mijns inziens de grote moeite die ze altijd heeft gehad met het objectief weergeven en behandelen van situaties, dat wil zeggen met de nodige afstand en niet uitsluitend op basis van subjectieve betrokkenheid. Dat is de reden waarom de rechterzijde zo weinig aan theorievorming heeft gedaan, zo weinig geïnteresseerd is in het begrijpen van nieuwe ontwikkelingen en situaties, zo weinig in staat om een historisch moment correct in te schatten.

De rechterzijde is al twee eeuwen essentieel reactief, voelt zich in een toestand van beleg en streeft naar restauratie van een toestand uit een ver of een nabij verleden. Vandaag kijkt ze niet verder dan de islamofobie en de mythe van de 'botsing der beschavingen', zoals ze gisteren haar horizon beperkte tot het anticommunisme, met het risico van andermaal Amerika te gaan vereren als het bruggenhoofd van de 'vrije wereld'."
Bron: TeKoS, nr. 125, eerste trimester 2007, pp.25-29

Geen opmerkingen: